Şebinkarahisar Kalesi – Giresun

Şebinkarahisar Kalesi Nerededir?

Şebinkarahisar Kalesi ilçe merkezinin kuzeyinde kalan ve Hacı Kayası olarak bilinen şehre hâkim bir tepe üzerinde yer almaktadır. Şebinkarahisar Kalesi‘nin yapım tarihi hakkında bilgi veren kitabesi mevcut değildir. İhtişamlı kalenin ilk kuruluşunun Roma öncesine kadar gittiği, surların büyük bölümünün Mengücekler zamanında yeniden yapıldığı yönünde bilgiler bulunmaktadır. Özellikle Mengücekli hükümdarlarından Fahrettin Behramşah’ın 1184 yılında kaleye önemli eklemeler yaptırdığı belirtilir. Kalenin günümüzdeki girişi ve surları Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine aittir. Kale kapısı üzerindeki kitabe ve çift başlı kartal kabartması 1896 yılında yok edilmiştir. Osmanlı döneminde birkaç defa onarılan kale 1915 Ermeni ayaklanmasında büyük zarar görmüştür.

Arazinin topografik yapısına göre şekillenen kale, dış ve iç kale olmak üzere iki bölümden oluşur. Şehirden basamaklı bir yolla ulaşılan kalenin giriş kapısı sivri kemer açıklıklı olup, girişin iki yanında yarım daire planlı birer kule vardır. Taş malzeme ile inşa edilen ve Selçuklu Kapısı olarak da anılan bu kapının 15-20 metre kuzeydoğusunda, sonradan kapandığı anlaşılan ve Bizans Dönemi‘ne ait olduğu belirtilen başka bir kapı daha vardır. Dış kale olarak tanımlanan surların kuzeybatısında yer alan oval planlı büyük burç, kaynaklarda Kızlar Kalesi olarak anılır. Kale içerisinde irili ufaklı çok sayıda kayaya oyma sarnıç vardır. Bunlardan en önemlisi “Kırk Badal” olarak adlandırılan su tünelidir. Evliya Çelebi Seyahatnamesi‘nde kale içinde yetmiş kadar ev, çok sayıda sarnıç ve buğday ambarları ile Küçük Fatih Camisi‘nden bahsedilir. 1915 Ermeni isyanına kadar bu yapıların çoğunun ayakta olduğu belirtilmektedir.

Şebinkarahisar Kalesi Giriş Ücreti: Ücretsiz

Kaynak: Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü