Evet/Hayır – Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Büyüme Nedenleri

Kazanım: SB.7.2.1. Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.
Kuruluştan İstanbul’un fethine kadar olan dönemde devletin hüküm sürdüğü yerler ile iskân politikası, askerî, ekonomik ve toplumsal yapı detaya girilmeden ele alınır.
Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili farklı tarihsel yorumlara değinilir.

Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesi ile ilgili verilen cümleleri evet veya hayır olarak değerlendiriniz. Verilen süre içinde en fazla cevap veren kazanır.