Okuldaki Ortak Kaynakları Verimli Kullanma

Okuldaki ortak kaynakları verimli kullanmak, hem okulumuzun hem de ülkemizin ve dünyamızın yararınadır. Okuldaki ortak kaynaklar, öğrenme ortamımızı, sağlığımızı ve geleceğimizi etkiler. Bu kaynaklar sınırlı olduğu için onları dikkatli ve bilinçli bir şekilde kullanmalıyız. Okuldaki ortak kaynaklar şunlardır:

  • Su: Su, hayatımızın en temel kaynağıdır. Okulda suyu gereksiz yere akıtmamalı, muslukları sıkıca kapatmalıyız. Su tasarrufu yaparak hem okulumuzun hem de ülkemizin su kaynaklarını korumuş oluruz.
  • Elektrik: Elektrik, okulda aydınlatma, ısıtma, soğutma, bilgisayar, yazıcı, projeksiyon gibi birçok cihazın çalışmasını sağlar. Elektrik tasarrufu yaparak hem okulumuzun hem de ülkemizin enerji kaynaklarını korumuş oluruz. Elektrik tasarrufu yapmak için sınıf dışındayken ışıkları ve cihazları kapatmalı, enerji verimli lambalar kullanmalıyız.
  • Doğalgaz: Doğalgaz, okulda ısınma için kullanılan bir yakıttır. Doğalgaz tasarrufu yaparak hem okulumuzun hem de ülkemizin doğal kaynaklarını korumuş oluruz. Doğalgaz tasarrufu yapmak için soğuk günlerde ve mevsimlerde okulun kapı ve camlarını gereksiz yere açmamalı, sadece temiz hava girmesi için kısa bir süre sınıfları havalandırmalıyız.
  • Malzemeler: Okulda kullandığımız defterler, kitaplar, kalemler, tebeşirler, silgiler, sabunlar, tuvalet kağıtları, temizlik malzemeleri gibi birçok malzeme de kaynaktır. Bu malzemeleri dikkatli ve özenli bir şekilde kullanmalı, israf etmemeliyiz. Malzeme tasarrufu yaparak hem okulumuzun hem de ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmuş oluruz.

Sonuç olarak, okuldaki ortak kaynakların verimli kullanılması, kaynakların etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar, israfı önler ve okulun genel performansını artırır. Planlı kullanım, ihtiyaç analizi, paylaşım ve işbirliği, bakım ve onarım, eğitim ve yeterlilik, geri dönüşüm ve geri kazanım gibi stratejilerle okuldaki kaynaklar daha etkili bir şekilde kullanılabilir. Bu da okulun başarısını artırır ve toplam maliyetleri azaltır.