Öğrendiği Yeni Bilgi ile Önceki Bilgilerini İlişkilendirme

Öğrendiği yeni bilgi ile önceki bilgilerini ilişkilendirme, öğrenmenin kalıcılığını ve anlamlılığını arttıran bir stratejidir. Bu strateji, bireyin yeni öğrendiği bilgiyi, zihnindeki mevcut bilgilerle bağlantılandırarak, daha kolay hatırlamasını ve daha derin anlamasını sağlar. Örneğin, bir öğrenci, yeni öğrendiği bir matematik formülünü, daha önce öğrendiği bir başka formülle ilişkilendirerek, aralarındaki farkı ve benzerliği kavrayabilir. Bu şekilde, yeni formülü daha iyi anlayabilir ve daha kolay uygulayabilir.

Öğrenme kuramları, öğrenmenin nasıl gerçekleştiğine ve nasıl iyileştirilebileceğine dair çeşitli açıklamalar sunar. Öğrenme kuramları arasında, öğrendiği yeni bilgi ile önceki bilgilerini ilişkilendirme stratejisini vurgulayanlar da vardır. Örneğin, bilişsel öğrenme kuramına göre, öğrenciler anlayarak, kavrayarak öğrenmelidir. Çünkü bu şekilde öğrenilen bilgiler daha kalıcı olur. Bireyin öğrenilecek bilgiyi kendisinin keşfetmesi kalıcılığı arttırır. Öğrenciler yeni öğrenilecek bilgileri eski bilgiler ile ilişkilendirip zihinde anlamlı hale getirir. Yapılandırmacı öğrenme kuramına göre ise, öğrenciler aktif olarak öğrenme sürecine katılır ve kendi bilgilerini yapılandırır. Öğrenciler, yeni bilgileri önceki bilgileriyle bağdaştırarak veya değiştirerek, kendi anlam dünyalarını oluşturur.

Öğrendiği yeni bilgi ile önceki bilgilerini ilişkilendirme stratejisi, öğrencilerin öğrenme sürecini daha etkili ve verimli kılmak için kullanabilecekleri bir yöntemdir. Bu yöntem, öğrencilerin öğrenme stillerine, hedeflerine, zorlandıkları konulara ve zamanlarına göre değişiklik gösterebilir. Bu sebeple, öğrencilerin kendilerine uygun olan stratejiyi belirlemeleri ve uygulamaları önemlidir. Öğrenciler, öğrendikleri yeni bilgileri önceki bilgileriyle ilişkilendirmek için, örneğin, şunları yapabilirler:

 • Öğrenilecek bilgi ile ilgili örnekler, benzetmeler, karşılaştırmalar, analojiler bulabilirler.
 • Öğrenilecek bilgi ile ilgili sorular sorabilir, cevaplar arayabilir, hipotezler kurabilir, tahminlerde bulunabilirler.
 • Öğrenilecek bilgi ile ilgili özetler, şemalar, haritalar, grafikler, tablolar, notlar oluşturabilirler.
 • Öğrenilecek bilgi ile ilgili testler, alıştırmalar, uygulamalar, projeler yapabilirler.
 • Öğrenilecek bilgi ile ilgili tartışmalar, sunumlar, grup çalışmaları, oyunlar yapabilirler.

Bu ve benzeri stratejiler, öğrencilerin öğrendikleri yeni bilgileri önceki bilgileriyle ilişkilendirerek, daha iyi anlamalarına ve hatırlamalarına yardımcı olabilir. Öğrenciler, bu stratejileri kendi öğrenme süreçlerine uygun şekilde seçebilir ve uygulayabilirler. Başarılar!

 

Öğrendiğiniz yeni bilgileri önceki bilgilerinizle ilişkilendirme, öğrenmenin daha derinlemesine ve kalıcı olmasını sağlar. Bu ilişkilendirme süreci, bilgilerinizi anlamak, hatırlamak ve daha geniş bağlamlarda kullanmak için önemlidir. İşte önceki bilgilerinizle yeni bilgilerinizi ilişkilendirmenize yardımcı olacak bazı stratejiler:

 1. Benzerlikler ve Farklılıklar Bulma: Yeni öğrendiğiniz bilgiler ile önceki bilgileriniz arasında benzerlikler ve farklılıklar bulun. Bu benzerlikler ve farklılıklar, bilgilerinizi daha iyi anlamanıza ve hatırlamanıza yardımcı olur.
 2. Ana Fikirleri ve Temel Kavramları Belirleme: Yeni bilgileri önceki bilgilerinizle ilişkilendirirken, ana fikirleri ve temel kavramları belirleyin. Bu, bilgiler arasındaki bağlantıları daha net bir şekilde görebilmenize yardımcı olur.
 3. Örnekler ve İllüstrasyonlar Kullanma: Yeni bilgileri örnekler ve illüstrasyonlar kullanarak destekleyin. Önceki bilgilerinizle ilişkilendirerek, yeni bilgilerinizi gerçek dünya senaryolarıyla bağlantı kurabilirsiniz.
 4. Zıtlıkları Gösterme: Yeni bilgileri önceki bilgilerinizle zıtlık kurarak ilişkilendirin. Bu, karşıtlıkları vurgulayarak bilgilerinizi daha iyi anlamanıza ve hatırlamanıza yardımcı olur.
 5. Bağlamsal Öğrenme: Yeni bilgileri önceki bilgilerinizle aynı veya benzer bağlamlarda öğrenmeye çalışın. Önceki bilgilerinizle aynı bağlamda yeni bilgilerinizi öğrenmek, bilgilerinizi daha etkili bir şekilde hatırlamanıza yardımcı olur.
 6. Hikayeleştirme: Yeni bilgileri hikayeleştirerek önceki bilgilerinizle ilişkilendirin. Hikayeleştirme, bilgileri anlatı içinde sıralamak ve ilişkilendirmek suretiyle bilgilerinizi daha iyi anlamanıza ve hatırlamanıza yardımcı olur.

Bu stratejileri kullanarak, öğrendiğiniz yeni bilgileri önceki bilgilerinizle ilişkilendirerek daha derinlemesine ve kalıcı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bu sayede, bilgilerinizi daha etkili bir şekilde kullanabilir ve geniş bir bağlamda düşünebilirsiniz.