Monarşi Yönetiminde Demokrasiye Uygun Olmayan Unsurlar

Monarşi yönetiminde demokrasiye uygun olmayan unsurlar nelerdir?

Monarşi yönetiminde yönetme yetkisi babadan oğula geçmektedir. Ya da yönetme yetkisi hanedan üyelerinden birine geçmektedir. Cumhuriyet yönetiminde böyle bir uygulama yoktur. Egemenlik tek kişinin değildir.

Monarşi, bir hükümdarın devlet başkanı olduğu bir yönetim biçimidir. Ülke ile ilgili kararlarda son söz yöneticiye ait olup devlet yönetiminde mutlak egemen kişidir. Yasa koyma, yargılama, vergi toplama, savaşa ve barışa karar verme yetkisi de yine yönetici kişiye aittir.

Cumhuriyet yönetiminde ise milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimidir. Cumhuriyet yönetimi halkın yönetimidir. Cumhuriyet yönetimin olduğu yerde özgürlük vardır.

  • Monarşilerde hükümdarın genellikle tek başına veya ailesi tarafından belirlenmesi demokratik bir süreç değildir. Halkın seçme hakkı yoktur ve liderin kim olacağına karar verme yetkisi kraliyet ailesine aittir.
  • Monarşilerde halkın seçimlerle liderlerini belirleme hakkı yoktur. Yönetim genellikle babadan oğula geçer.
  • Monarşilerde halkın yönetme ve yönetime katılma hakkı yoktur. Hükümdarın gücü, halkın temsilcilerinin olmadığı bir sistemde merkezileştirilir.
  • Monarşilerde yasama organının hükümdarın onayı olmadan yasa yapması veya hükümdarın kararlarını geçersiz kılması mümkün değildir. Yasama organı, hükümdarın kararlarını yürütmekle yükümlüdür.
  • Monarşilerde yargı organı, hükümdarın kontrolü altında olabilir. Hükümdarın kararlarına karşı çıkan yargıçlar görevden alınabilir veya cezalandırılabilir.
  • Monarşilerde ifade özgürlüğü, hükümdarın keyfi kararlarına tabidir. Hükümdarın hoşuna gitmeyen eleştiriler ve fikirler, cezalandırılabilir.

Bu nedenlerden dolayı monarşi yönetimi, demokratik değerler ve ilkelerle uyumlu değildir.