Mızık Çamı – Kütahya

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin bebeklik beşiğinin kurulduğu karaçam cinsi bu çam, 1980 yılında doğal etkenler sonucu yıkılmıştır. Çamın boyunun 11 metre, çevresinin 4.70 metre, yaşının da yaklaşık 740 yaşında olduğu tespit edilmiş olup, 15.07.1988 tarihinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından anıt ağaç olarak tescil edilmiştir.

Kaynak: Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ”Kütahya Tanıtım Broşürü”