Misis Köprüsü – Adana

Adana’ya 27 kilometre uzaklıktaki Misis Antik Kenti, Ceyhan Nehri (Pyramos) kenarında tarihi yol üzerindedir. Misis’in tarihi üzerinde bulunduğu muhtemelen Neolitik Dönem’e (M.Ö. 6000) tarihlenecek Höyük ile başlar. Misis’i Truva kahramanlarından Mopsus’un kurmuş olduğu söylenmektedir. Hitit, Asur, Makedonya ve Selevkosların eline geçmiş, Roma ve Bizans Dönemleri’nde de önemli bir merkez olmuştur. Daha sonra M.S. 8’inci yüzyıldan itibaren yeniden imar edilmiş ve birçok savaşa sahne olmuştur.

1517’den sonra Osmanlı Devleti’nin hakimiyetine girmiş olan Misis’te bugün ayakta kalmış olan eserler; M.S. 4’üncü yüzyıla ait mozaikler, 9 gözlü taşköprü, akropoldeki surlar ve şehir kalıntıları ile 1542 yılında yaptırılan Havraniye Kervansarayı ve 1648 yılında yaptırılmış tek kubbeli kübik mescittir. Misis ile Ceyhan arasında bulunan Sirkeli Höyüğü’nün tarihi de Neolitik Dönem’e kadar gider. Höyüğün kenarında bir kayaya oyulmuş iki adet taş kabartmanın, Hititlere ait bir yol işareti olduğu sanılmaktadır.