MEB’den Karneler ve Karne Notları İçin Resmi Yazı

Milli Eğitim Bakanlığı, Karneler, Karne Notları ve ders notları ile ilgili resmi yazıyı kurumlara gönderdi. Resmi yazıda öğretmenlerin notları doldururken nelere dikkat edeceklerine yer veriliyor.

Konu : Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları

DAĞITIM YERLERİNE
İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği.
b) Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 25.12.2020 tarihli ve 45512797-10.07.01-E.18443982 sayılı yazısı.
2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci döneminde resmî ve özel tüm ilkokul, ortaokul, imam-hatip
ortaokulu ve özel eğitim ilkokul ve ortaokullarında yüz yüze sınav yapılmaması, yapılmış olan sınavlar varsa
bunların geçerli sayılması ve dönem puanlarının nasıl hesaplanacağı hususlarına ilgi (b) yazı ile açıklık
getirilmişti. Ancak salgının seyrinde yaşanan gelişmeler nedeniyle bazı ilkokul, ortaokul, imam hatip ortaokulu ve
özel eğitim ilkokul ve ortaokullarında yüz yüze sınav yapılamadığı görülmüştür. Bu nedenle uygulamada birliğin
sağlanması için 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin resmî ve özel örgün ilköğretim
kurumlarında yapılması gereken ölçme ve değerlendirme uygulamalarına ilişkin işlemler ilgi (a) Yönetmeliğin Ek
2 nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
Bu bağlamda;
1) 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönem puanı belirlenirken ilkokul 4 üncü sınıf, ortaokul ve
imam-hatip ortaokullarında birinci dönemde yapılmış olan sınavlar dönem sonu puan hesaplamasına dâhil
edilmeyecektir. Ancak velinin 21.01.2021 tarihine kadar okul müdürlüğüne başvurması hâlinde yapılmış olan
sınavlardan alınan puanlar dönem puanı hesaplamasına dâhil edilecektir.
2) 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıflarda dönem sonu işlemleri ilgi (a) Yönetmelikte belirtildiği şekliyle
uygulanmaya devam edecektir. 4 üncü sınıflarda sadece ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalaması
ile dönem puanı hesaplanacaktır.
3) 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıflarda dönem puanı sadece ders etkinliklerine katılım puanları ve varsa
proje puanlarının aritmetik ortalaması ile oluşturulacaktır.
4) Karne basımı ve dağıtımı yapılmayacak olup karneler elektronik ortamda erişime açılacaktır.
5) Öğrencilerin birinci dönem sonu puanına etki edecek değerlendirmeler yapılırken; ilköğretim
kademesinin, öğrencilerin derslerdeki başarısızlığına bakılarak elenecekleri bir dönem değil, öğretim
programlarında öngörülen derslerin ve çalışmaların ortak katkısıyla ilgi ve yetenekleri ölçüsünde yetiştirilecekleri
bir dönem olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Öğrencilerin kendi yaş grubu içinde kişisel, sosyal ve akademik
gelişimini destekleyecek şekilde bir bütün olarak değerlendirilmesi esastır. Bu doğrultuda öğretmenin öğrenci
hakkındaki kanaati ile içinde bulunulan olağanüstü salgın süreci de dikkate alınarak pedagojik açıdan öğrencinin
yüksek yararı gözetilecek ve tüm öğrencilere ders etkinliklerine katılım puanı verilecektir. Ayrıca bu süreçte
öğretmenlerden öğrencilere verdikleri ders etkinliklerine katılım puanına ilişkin herhangi bir belge talep
edilmeyecektir.
Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde ölçme ve değerlendirme uygulamalarının gerçekleştirilmesi
hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


Ziya SELÇUK
Bakan