Mahkeme (İbrahim Paşa) Hamamı – Bursa

Hamamın 1421 tarihli vakfiyesinde, Çandarlı İbrahim Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa tarafından yaptırıldığı belirtilmektedir. İbrahim Paşa, İznik’teki imareti için bu hamamı ve yedi köyü vakfetmiştir. Çifte hamam sınıfındadır. Kubbeli mekanların yanı sıra iç içe eyvan uygulaması yapılmıştır. Ilıklık bölümü olmayıp doğrudan sıcaklık bölümüne geçilmektedir. Yapı kesme taş, araları üç sıra tuğla ile inşa edilmiştir. Duvarlar üç sıra kirpi ile son bulur. Erkekler kısmı, Sivri kemer içine yerleştirilmiş stalaktitle bezeli bir nişe sahip portalden soyunmalık bölümüne girilir. Soyunmalık 11 x 11 metre iç ölçülerindedir. Mekanın üzeri kubbe ile örülü olup, köşelere yarım küreler yerleştirilmiştir. Soğukluk bölümündeki sekiz köşeli havuzun kenarları dilimli sivri kemerli kitabelerle süslüdür. Kadınlar kısmı; Erkekler kısmına benzer bir plan göstermekte ise de eyvanlar farklı yerlere yerleştirilmiş olup üzerleri tonoz örtülüdür. Eyvanların birinden üç halvete geçiş bulunmaktadır. Kadınlar kısmına yan cepheden geçilmektedir. Günümüzde bir kısmı kültür merkezi olarak kullanılmaktadır. Kaynakça: Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

English

The Mahkeme (Ibrahim Pasha) Hamam

It is stated that the hamam was built by Ibrahim Pasha, the son of Çandarlı Ibrahim Pasha, in the deed of 1421. İbrahim Pasha has dedicated this bath and seven villages to the imaret of Iznik. It is a double hamam. There is not a warm room but a hot temperature zone. The building is constructed of cut stone, with three rows of bricks in between. The walls have hedgedogs form cornices. The male part opens from a portal onto a dressing section which is 11 x 11 meters of internal measurements. The place is covered with a dome, half spheres are placed in the corners. The edges of the eight cornered pool in the cold section are decorated with slats with pointed arches. The women section shows a similar plan with the Men’s part, but the patios are placed in different places and the vaults are covered. There are three khalwat transitions from one of patio. Today, some are used as cultural centers. Source : Bursa Provincial Directorate of Culture and Tourism

 Hamam
 Kültür Turizmi
 Başak Caddesi üzerinde, İbrahim Paşa Camisi yanında yer alan, Bursa merkez Heykel önü semtinden yürüyerek ulaşılabilir. It can be reached by walking through the Heykel neighborhood in the city center.
 Başak Caddesi Osmangazi/BURSA