LGS’de Bir Yanlış Kaç Puan Götürür?

LGS puanı nasıl hesaplanır, 1 net kaç puan, 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

 

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

 

Bu hesaplamalar sonucunda şimdiye kadar yapılan LGS sınavlarında branşlara göre bir yanlışın kaç puan götürdüğü aşağıdaki gibi olmuştur.