LGS Nedir?

Ortaöğretim Kurumlarına alınacak öğrencilerin seçimi için uygulanan LGS (Liselere Geçiş Sistemi) 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaktadır.  Liselere Geçiş Sistemi; merkezi sınavla öğrenci alacak olan Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Özel Program ve Proje Uygulayan Ortaöğretim Kurumlarına öğrenci alımı ile ilgili yerel yerleştirme süreçlerini kapsar. 


Sınavla İlgili Genel Bilgiler:

  • Sınavda 8. sınıf öğretim programları esas alınır.
  • Çoktan seçmeli 90 sorunun yer aldığı sınav iki bölüm halinde aynı gün içerisinde uygulanır.
  • Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşur ve süresi 75 dakikadır; İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşur ve süresi 80 dakika olarak belirlenmiştir.
  • Sözel bölümde, 8. sınıf Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil, sayısal bölümde ise Matematik ve Fen bilimlerinden sorular yöneltilmektedir.
  • LGS’de öğrencilere okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular sorulur.