Küçükgökçeli Kırık Minare Camii – Isparta

Cami yıkılmış olup, bugün yerine yeni küçük bir cami yapılmıştır. Küçükgökçeli Kırık Minare Camisinin minaresi eski olup, tuğladan yapılmıştır. Yapı tekniğine göre Anadolu Selçukluları döneminde XIII. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir. 1402 yılında Timur istilası zamanında tahrip olmuştur. Minaresi Anadolu Selçuklu döneminin mimari özelliklerini taşımaktadır. Minarenin kaidesi düzgün kesme taştan olup, silindirik gövde kırmızı tuğladandır.

 Cami
 İnanç Turizmi
 Küçükgökçeli Köyü ISPARTA
 Küçükgökçeli Köyü ISPARTA