Kılıç Minaresi (Mescitsiz Minare) – Eskişehir

Mescitsiz Minare, Kılıç Minaresi. Sivrihisar kılıçla fethedildiğinden ve kılıca dayanılarak hutbe okunan ilk mescit olmasından dolayı bu adı aldığı söylenir. Bir başka rivayete göre Oğuz boylarının Kılıç aşiretinden adını alır. Tümüyle ahşaptan yapılan mescidi yıkılmış ve günümüze yalnızca minare kalabilmiştir. Kaynakça: – Eskişehir Valiliği.(2014). Eskişehir Rehberi(5.Baskı)
 Cami
 İnanç-Kültür Turizmi
 Kılıç Minaresi, Sivrihisar, Eskişehir
 Kılıç Minaresi, Sivrihisar, Eskişehir