Kavuncu (Naniv) Hanı – Şırnak

Şırnak-Cizre karayolunun yaklaşık 25. km’sinden güneye, Kavuncu köyüne giden stabilize yolun yaklaşık 3. km’sinde Kavuncu köyü yerleşiminin dışında 3 km. kadar doğuda yer alan han, kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlıdır.
 Han
 Kültür Turizmi
 Şırnak-Cizre karayolunun yaklaşık 25. km’sinden güneye, Kavuncu köyüne giden stabilize yolun yaklaşık 3. km’sinde
 ŞIRNAK Merkez kavuncu köyü