Karanlık Kilise – Nevşehir

Karanlık Kilise, 11. yüzyıl sonu ile 12. yüzyıl başına tarihlenmektedir. Narteks kısmındaki küçük bir pencereden çok az ışık almasından dolayı bu şekilde adlandırılmıştır. Bu sebeple kilise içindeki fresklerin renkleri oldukça canlıdır. Kilise ve narteks, İncil ve Hz. İsa siklusunu içeren zengin süslemelere sahiptir.

Karanlık Kilise’de Elmalı ve Çarıklı kiliselerinde olduğu gibi Tevrat kaynaklı sahneler de resmedilmiştir. Bu sahneler, “Deesis”, “Müjde”, “Beytüllahim’e Yolculuk”, “Doğum”, “Üç Müneccimin Tapınması”, “Vaftiz”, “Lazarus’un Diriltilmesi”, “Başkalaşım”, “Kudüs’e Giriş”, “Son Akşam Yemeği”, “İhanet”, “Hz. İsa Çarmıhta”, “Hz. İsa’nın Cehenneme İnişi”, “Kadınlar Boş Mezar Başında”, “Havarilerin Takdisi ve Görevlendirilmesi”, “Hz. İsa’nın Göğe Çıkışı”, “İbrahim Peygamber’in Misafirperverliği”, “Üç Yahudi Gencin Yakılması” ve aziz tasvirleridir.