Karacaahmet Türbesi – Afyonkarahisar

İhsaniye ilçesi, Karacaahmet Kasabası’nda camiye bitişik türbe ve türbe içinde Karacaahmet müridlerine ait sandukalar bulunmaktadır. Karacaahmet hakkında fazla bilgi yoksa da, Horasan erlerinden bir halk tabibi olduğu ve kurduğu tekkede akıl hastalarının iyileştiği söylenmektedir.

Kaynak: “Anadolu’nun Kilidi AFYON” kitabından 11.03.2013 tarihinde kaydedilmiştir.