İznik Nilüfer Hatun İmareti Türk İslam Eserleri Müzesi – Bursa

İznik’te Nilüfer Hatun anısına, oğlu I. Murat (1362 – 1389) tarafından yaptırılan imaret ve zaviye. Günümüzde Türk İslam Eserleri Müzesi olarak işlev görmektedir. Doğu cephesindeki kapısı üzerinde yer alan 0,48 x 1,51 metrelik mermer yazıt vardır. Yapı, doğu-batı doğrultusunda birbirini izleyen giriş ve ibadet mekanları ile, kuzey ve güneyde giriş mekanına bitişik durumda iki yan kanat ve doğudaki son cemaat yerinden oluşmaktadır.

Kare planlı giriş mekanı, üçgen kuşakla geçilen kubbeyle örtülüdür; kubbe ortasında aydınlık feneri tepe penceresi vardır. Kuzey-güney doğrultusundaki dikdörtgen yan kanatlar, aynalı kemerlerle kareye dönüştürülmüştür. Üzerleri kırık üçgen geçişli kubbeyle örtülüdür. Dikdörtgen planlı son cemaat yeri, iki yan kanatların yarı genişliklerine değin açık bırakılmıştır. Yapı bütünüyle kesme taş ve tuğla örme tekniğinin çeşitli kullanımlarıyla ve büyük bir özenle inşa edilmiştir.

Kaynak: Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

https://muze.gov.tr/muze-detay?SectionId=BIZ01&DistId=MRK

Bursa Gezilecek Yerler

 Müze
 İnanç-Kültür Turizmi
 Eşrefzade Mahallesi’ndeki Müze Sokak üzerinde bulunan Nilüfer Hatun İmareti’ne İznik’in her yerinden ulaşılabilir.
 Eşrefzade Mahallesi Müze Sokak No:11 16860 İznik/Bursa
 0 (224) 757 10 27
 0 (224) 757 11 36