II. Murad Türbesi – Bursa

Muradiye Türbeleri’nin bulunduğu bahçede yer alan türbenin kapısı üzerinde bulunan kitabede II. Murad’ın 1451 yılında ölümü üzerine vasiyetine uygun olarak oğlu Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırıldığı yazmaktadır. Türbe iki sıra tuğla bir sıra moloz taş dizisi ile inşa edilmiştir. II. Murad’ın vasiyeti üzerine türbenin kubbesinin üzeri açık bırakılmış bu açıklığın altında bulunan mermer lahitin üzeri toprakla örtülmüştür. Türbede başka mezar bulunmamaktadır. II. Murad Türbesi’nin doğusunda bulunan pencere kapıya dönüştürülerek bu kısma yeni bir yapı ilave edilmiştir. Kubbeyle örtülü olan bu mekanda II. Murad’ın oğlu Alaaddin, Şehzade Ahmet, Orhan ve kızı Şehzade Hatun‘un sandukaları bulunmaktadır.

Kaynak: Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü