Hangisi Doğru – Toprağın Üretim ve Yönetime Etkisi

Verilen ifadelerin toprağın yönetim ve üretim alanlarından hangisiyle ilgili olduğunu işaretleyiniz.