Hangisi Doğru – TBMM’ye Karşı Çıkan Ayaklanmaların Sonuçları

Kazanım:  İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 

TBMM’ye Karşı çıkan ayaklanmaların sonuçlarını olumlu veya olumsuz olarak değerlendiriniz.