Hangisi Doğru – Nutuk’un Özellikleri

Verilen cümleleri Nutuk’a ait veya değil olarak değerlendiriniz.