Hangisi Doğru – Hak ve Sorumluluk

SB.5.1.3. Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.


Verilen durumun hak mı sorumluluk mu olduğunu işaretleyiniz.