Görevden Alınan Memurların Hakları?

  • İşten atılan memurlarda en belirleyici unsur, emekliliğe hak kazanıp kazanmadıkları olacak.
  • Emekliliğe hak kazanan memurlar, ihraç edilseler dahi, ikramiyelerini alabilecek.
  • Geriye dönük olarak ödenmiş primlerle ilgili bir hak kaybı da olmayacak.
  • İşten atılanların hukuki itiraz hakkının bulunmadığı belirtiliyor, ancak sendikalar aynı görüşte değil.
  • Görevine son verilen memurlar bir daha kamu hizmetinde istihdam edilmeyecek.
  • Silah ruhsatları ve pilot lisansları da iptal edilecek.
  • İhraç kararıyla ilgili yargı yolu kapalı olacak.
 Kaynak:Memurlar.Net