Eşleştirme- Türkiye’nin Üyesi Olduğu Kuruluşlar

Türkiye’nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar ve özellikleri ile ilgilieşleştirmedir.
Sürkleyip bırakarak ilgili eşleştirmeyi yapabilirisiniz.