Emir Sultan Cami – Bursa

Emir Sultan Camisi, Bursa’nın doğusunda Uludağ eteklerindeki bir tepenin üzerinde, 15’inci yüzyıl başında, Yıldırım Bayezıt’ın kızı ve Emir Sultan’ın eşi Hundi Hatun tarafından, Emir Sultan’ın vefatı üzerine yaptırılmıştır. 15.20 x 15.20 metre boyutlarında olan ve duvarları kesme taş ve tuğla ile örülen Cami’nin kuzeydoğu ve kuzeybatı köşelerinde kesme taştan iki minaresi bulunmaktadır.

Caminin tek kubbesi sekizgen kasnak üzerine oturmaktadır. Mihrap 17’nci yüzyıl İznik çinileriyle bezenmiştir, ancak zaman içindeki onarımlar sırasında mermer olarak yeniden yapılmıştır ve iki yanında Korent başlıklı sütunlar bulunmaktadır.

Cami avlusuna, batıdaki merdivenlerden çıkıldıktan sonra iki sütun arasındaki kapıdan geçilerek ulaşılır. Birbirlerine ahşap kemerlerle bağlanan onaltı adet mermer ayağın taşıdığı revakla çevrelenen avlunun ortasında şadırvan, güneyinde cami, kuzeyinde türbe ve ahşap odalar yer almaktadır.

Kaynak: Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü