Eğitim Öğretim Ödeneği 992 TL

Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin miktarı, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenebildiği gibi toplu sözleşmelerle de bu ödeneğin miktarı konusunda belirleme yapılabiliyor.

HAZIRLIK ÖDENEĞİNDEN YARARLANACAK OLANLAR
Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup da fiilen öğretmenlik yapanlara (Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür ve müdür yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları da dahil) öğretim yılına hazırlık ödeneği verilir.

Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığında Kur’an kursu öğreticisi pozisyonlarında sözleşmeli olarak istihdam edilip fiilen öğreticilik yapanlara da toplu sözleşme hükümleri gereği bu ödenek aynı şekilde ödenir.

Göreve başlama zamanına ve görevden ayrılma haline göre tazminatın ödeme şekli

Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödeneme zamanı, öğretim yılının başladığı aydır. Ödemenin yapılacağı tarih ise ayrıca Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenir.

Çeşitli sebeplerle (yasal izinlerin kullanılması veya ilk defa ya da yeniden atanma gibi) öğretim yılının başladığı aydan sonra (Eylül ayından sonra) ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayan öğretmenlere, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin %75’i; birinci dönem ders yılı bittikten sonra ikinci dönem ders yılının sona erinceye kadar göreve başlayanlara ise hazırlık ödeneğinin %50’si oranında ödeme yapılır.

Ödeneği alan ancak öğretim yılı bitmeden ortaya çıkabilecek olan; emeklilik, aylıksız izin, naklen başka kuruma geçme, istifa ve ya ölüm hallerinde, hazırlık ödeneği ilgililerden (veya mirasçılarından) geri alınır.

ÖDENEĞİN MİKTARI

Bütçe kanunları veya Bakanlar Kurulu kararları ya da toplu sözleşmelerle belirlenen hazırlık ödeneğinin brüt miktarı üzerinden sadece damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.

2015 yılında imzalanan ve kamu çalışanlarının 2016-2017 yıllarına ilişkin mali ve sosyal hakları konusunda belirlemeler de içeren toplu sözleşmeye göre, 2016 yılı Eylül ayında öğretmenlere ödenecek öğretim yılına hazırlık ödeneğinin brüt tutarı 1000 TL, net tutarı ise 992 TL olacak.