Doğal Afetler ve Görüldüğü Yerler

Ülkemizde görülen doğal afetlerin en çok görüldüğü yerlerin eşleştirmesi