Destanı İçerdiği Değerler Bakımından İnceleme

Destanı içerdiği değerler bakımından incelemek, destanın anlamını ve önemini kavramak için yararlı bir yöntemdir. Destanlar, bir milletin tarihini, kültürünü, inançlarını, geleneklerini, değerlerini ve ideallerini yansıtan anonim ve epik şiirlerdir. Destanlarda, milletleri derinden etkileyen olaylar (savaş, kıtlık, göç vb.) konu edilir. Destan kahramanları, milletin özlemlerini, hayallerini, umutlarını ve korkularını temsil eder. Destanlarda, kahramanlık, liderlik, yiğitlik, vatan sevgisi, merhamet, dürüstlük, cesaret, adalet gibi evrensel değerler vurgulanır. Bu değerler, destanların zamanla unutulmadan gelecek nesillere aktarılmasını sağlar.

Destanı içerdiği değerler bakımından incelemek için, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 • Destanı dikkatlice okuyun ve destanın konusunu, ana fikrini, kahramanlarını, olaylarını ve çatışmasını belirleyin.
 • Destanın hangi değerlere önem verdiğini, bu değerleri nasıl aktardığını ve destan kahramanlarının bu değerleri nasıl temsil ettiğini analiz edin.
 • Destanın içerdiği değerleri günümüz değerleriyle karşılaştırın ve bu değerlerin toplum üzerindeki etkilerini değerlendirin.
 • Destanın içerdiği değerleri kendi hayatınızda uygulamaya çalışın ve bu değerlerin size nasıl fayda sağladığını gözlemleyin.

Bu adımları uygulamak için, size bir örnek destan çalışması sunacağım. Aşağıda, Çanakkale Destanı’nın bir bölümü verilmiştir. Bu bölümü okuduktan sonra, destanı içerdiği değerler bakımından incelemeye çalışın.

Çanakkale Destanı

Çanakkale’de bir savaş var
Dünyanın gözü burada
Türk’ün gücünü gösterir
Mehmetçikler burada

Düşman gelir bin bir türlü
Hedefi bozmak yurdumuzu
Türk’ün imanı engel olur
Şehitler verir vatan uğruna

Çanakkale geçilmez derler
Türk’ün kalesi burasıdır
Düşmanlar geri dönerler
Türk’ün zaferi burasıdır

Bu destan bölümünden hareketle, içerdiği değerler bakımından şu incelemelerde bulunabiliriz:

 • Destanın konusu, Çanakkale Savaşı’dır. Destanın ana fikri, Türk milletinin vatanını savunmak için gösterdiği kahramanlık ve fedakarlıktır. Destanın kahramanları, Mehmetçikler ve şehitlerdir. Destanın olayı, düşmanın saldırısına karşı Türk’ün direnişidir. Destanın çatışması, Türk ile düşman arasındadır.
 • Destan, kahramanlık, vatan sevgisi, iman, fedakarlık, zafer gibi değerlere önem verir. Bu değerleri, şiirsel bir dille ve tekrarlarla aktarır. Destan kahramanları, bu değerleri canları pahasına temsil ederler. Mehmetçikler, Türk’ün gücünü ve imanını gösterirler. Şehitler, vatan uğruna canlarını verirler. Çanakkale, Türk’ün kalesi ve zaferi olarak nitelendirilir.
 • Destanın içerdiği değerler, günümüz değerleriyle uyumludur. Bu değerler, toplumun birlik, beraberlik, bağımsızlık ve özgürlük duygusunu pekiştirir. Bu değerler, toplumun tarihine, kültürüne, inancına ve geleneklerine sahip çıkmasını sağlar.
 • Destanın içerdiği değerleri, kendi hayatımızda uygulamaya çalışabiliriz. Biz de vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı, dinimizi sevebilir, koruyabilir, onurlandırabiliriz. Biz de zorluklar karşısında kahramanca mücadele edebilir, fedakarlık gösterebilir, zafer için çalışabiliriz. Biz de şehitlerimizi rahmetle anabilir, onların emanetlerine sahip çıkabilir, onların izinden gidebiliriz.

 

Destanlar genellikle kahramanlık, liderlik, yiğitlik, vatan sevgisi, merhamet, dürüstlük, cesaret, adalet gibi değerleri vurgularlar ve bu değerleri kahramanlarının davranışları aracılığıyla aktarırlar. İşte destanlardaki bu değerlerin bazılarına daha yakından bakalım:

 1. Kahramanlık: Destanlardaki kahramanlar genellikle olağanüstü cesaret, güç ve yeteneklere sahip kişilerdir. Bu kahramanlar, toplumlarının iyiliği için büyük fedakarlıklarda bulunur ve zorlu görevleri üstlenirler.
 2. Liderlik: Destanlardaki kahramanlar genellikle liderlik vasıflarına sahip kişilerdir. Onlar, cesaretleri, bilgeleri ve adalet anlayışlarıyla diğerlerine örnek olurlar ve toplumlarını doğru bir yola yönlendirirler.
 3. Yiğitlik: Yiğitlik, destanlarda sıkça vurgulanan bir değerdir. Kahramanlar, cesaretleri ve kararlılıklarıyla, zorlu koşullar altında bile savaşmaya ve mücadele etmeye devam ederler.
 4. Vatan Sevgisi: Destanlardaki kahramanlar genellikle vatanlarına ve toplumlarına büyük bir sevgi ve bağlılık duyarlar. Onlar, vatanlarını korumak ve toplumlarının refahını sağlamak için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırdırlar.
 5. Merhamet: Kahramanlar, güçlülere merhamet etmek ve zayıflara yardım etmek gibi merhametli davranışlar sergilerler. Bu değer, kahramanların insanlık ve adalet duygusunu yansıtır.
 6. Dürüstlük: Destanlardaki kahramanlar dürüstlük ve doğruluk ilkelerine sıkı sıkıya bağlıdırlar. Onlar, yalan söylemekten veya haksız kazanç elde etmekten kaçınırlar ve adaletin yerini bulmasını sağlamak için dürüst davranırlar.
 7. Cesaret: Cesaret, destanlarda kahramanların en önemli özelliklerinden biridir. Kahramanlar, korkularıyla yüzleşirler ve zorlu koşullar altında bile cesurca hareket ederler.
 8. Adalet: Destanlardaki kahramanlar genellikle adaletin tesis edilmesi için mücadele ederler. Onlar, haksızlığa karşı gelirler ve toplumlarında adil bir düzenin sağlanmasını amaçlarlar.

Bu değerler, destanların temelini oluşturur ve dinleyicilere veya okuyuculara belirli yaşam dersleri ve moral prensipleri sunar. Kahramanlarının davranışları aracılığıyla, bu değerlerin önemi ve gücü vurgulanır ve toplumun kendini en iyi şekilde temsil eden örnekleri olarak görülürler.