Derslere Göre LGS Ortalamaları

2018 2019 2020 ve 2021 yıllarında yapılan LGS’de derslere göre öğrencilerin yaptıkları ortalamalardır.