Bartın Bedesteni – Bartın

Amasra’nın güneyinde, sahile yaklaşık 1,5 km. uzaklıktadır. Bazilika planlı olup, 5 adet sahını (nef) ve 18 x 45 m.’lik boyutlarıyla büyük bir yapıdır. M.S. 1. yy. sonları ve 2. yy. başlarında muhtemelen Roma Eyalet Meclis Sarayı (Bouleuterion) olarak yapıldığı, sonradan ticari amaçlarla kullanıldığından Bedesten adını aldığı sanılmaktadır. Spor Salonu veya Roma Hamamı olabileceği de tartışılmaktadır.

 Bedesten
 Kültür Turizmi
 Amasra İlçe Merkezinin yaklaşık 2 km güneyinde bulunmaktadır.
 Amasra/Bartın