Arabi Cami – Şanlıurfa

Cami, Urfa’nın Tepe Mahallesi Harrankapı semtinde Mahmut Coşkunses Sokağı’ndadır. Bu camiye “Eski Arabi Camii” de denmektedir. Caminin minare kaidesindeki kitabesinde Muhammed Fazili Efendinin bu camiyi 1743 (hicri 1156) tarihinde yaptırdığı yazılıdır. Kayıtlara göre; cami Alihan Mescidi diye bilinen bir mescidin yerine inşa edilmiştir. Minaresi Urfadaki tek örnektir.

Caminin iç kapısı üzerindeki kitabesinde aynı tarihte Muhammed Fazili Efendi’nin camiye vakıf yaptırdığı yazılıdır.(Kaynak: “Kültür ve İnançlar Diyarı Şanlıurfa” Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları Şehir Kitaplığı Dizisi:26)

 Cami
 İnanç Turizmi
 Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım sağlanabilmektedir.
 Şair Nabi Mahallesi, 63040 Şanlıurfa Merkez/Şanlıurfa