Anadolu Beylikleri Eşleştirme

1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’nun kapılarının açılması ve Anadolunun fethedilmeye başlaması ile Anadolu’da kurulmaya başlayan ve Anadolu Beylikleri Dönemi adlı dönemde kurulan I. Beylikler Dönemi adı ile anılan beyliklerin kurulduğu bölgeler ile ilgili eşleştirme etkinliğidir.