Abdülkadir Geylani Türbesi – Afyonkarahisar

Abdülkadir Geylani’nin torunlarından olan Abdülkadir Geylani’ye ait bir türbe ve yanında cami bulunmaktadır. Türbe içinde ayrıca müritlere ait çok sayıda sandukalar bulunmaktadır. Vesikalara göre Abdülkadir Geylani 17’nci asrın başlarında Bolvadin’e gelmiş, Şıhlar (Ağılönü) Mahallesi’nde bulunan Kadri Tarikatı’nın tekkesini kurmuştur. Bu tekke misafirhane, çilehane, mektep, medrese ile bir külliye haline getirilmiştir.

Abdülkadir Geylani Türbesi nerede?

Abdülkadir Geylani Türbesi Afyonkarahisar Bolvadin İlçesi, Ağılönü Mahallesi’nde bulunmaktadır.

Kaynak: Anadolu’nun Kilidi Afyon kitabı