772 Türkiye’nin Üyesi Olduğu Ekonomik Kuruluşlar Online Test

SB.7.7.2. Türkiye’nin ilişkide olduğu ekonomik bölge ve kuruluşları tanır.

Bu teste 10 soru vardır.

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

/10
1 oylar, 5 ort
85
Tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

772 Ekonomiye Yön Veren Kuruluşlar

772 Türkiye'nin Üyesi Olduğu Ekonomik Kuruluşlar

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 772 Ekonomiye Yön Veren Kuruluşlar

2015 yılında Antalya’da toplanan G20 zirvesinde yayımlanan bildiride şu ifadelere yer verilmiştir:

“G20 ekonomilerinde ve ötesinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği halen devam etmektedir. Dünyada ücretsiz iş gücünün büyük çoğunluğu kadınlara aittir; güvenliği olmayan işlerde çok daha fazla sayıda kadın yer almaktadır. Aynı zamanda mesleki ayrımcılığa maruz kalan kadınların, sosyal koruma ve emeklilik sistemlerine erişimleri de yetersizdir... Bugünkü değişim hızıyla, kadın-erkek ücret eşitliğinin ancak 2086 yılında gerçekleşebileceği öngörülmektedir.”

Verilen metinden hareketle G20 zirvesinde yayımlanan bildirinin:

I- Toplumsal
II- Ekonomik
III- Kültürel

alanlardan hangileri ile ilgili bilgiler içerdiği söylenebilir?

2 / 10

Kategori: 772 Ekonomiye Yön Veren Kuruluşlar

  • Akdeniz’de iş birliğinin güçlendirilmesini amaçlayan bölgesel bir kuruluştur.
  • Birliğin amacı; sosyal ve kültürel iş birliğinin yanı sıra Akdeniz bölgesinde ortak ekonomik refahı ve bölgesel bütünleşmeyi sağlamaktır. Türkiye, bu kuruluşun üyesidir.

Verilen metinde aşağıdaki kuruluşlardan hangisi hakkında bilgi verildiği söylenebilir?

3 / 10

Kategori: 772 Ekonomiye Yön Veren Kuruluşlar

AMACI

İLGİLİ KURULUŞ

Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerini Kafkasya ve Karadeniz üzerinden Avrupa’ya bağlamaktır. Bu koridorun olduğu noktada yer alan ülkemizin ekonomisinde ulaştırma sektörü bu nedenle önemli bir yer tutar.

?

Tabloda (?) ile gösterilen kısma aşağıdakilerden hangisinin yazılması gerekmektedir?

4 / 10

Kategori: 772 Ekonomiye Yön Veren Kuruluşlar

Tablodaki verilen bilgiler doğru ise “D” ile yanlış ise “Y” ile işaretlenecektir.

BİLGİ DOĞRU MU YANLIŞ MI?
Türkiye, İran ve Pakistan öncülüğünde 1985 yılında kurulan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın merkezi Tahran’dadır.  
Ülkemiz doğal gaz ve petrol rezervlerinin dörtte üçüne sahip bölge ülkeleri ile Avrupa’daki tüketici pazarları arasında bir konuma sahiptir.  
Ekonomiye yön veren kuruluşların devletlere emir verme ve uygulamaları denetleme yetkileri bulunmaktadır.  
Trans Anadolu Doğaz Gaz Boru Hattı (TANAP) ile Avrupa’nın ve Türkiye’nin doğal gaz ihtiyacını karşılamak amaçlanmıştır.  

Buna göre tablodaki bilgilere verilmesi gereken cevaplar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla gösterilmektedir?

5 / 10

Kategori: 772 Ekonomiye Yön Veren Kuruluşlar

  • Türkiye, İran ve Pakistan kurucu üyeler arasında yer almaktadır. Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan teşkilatın diğer üyeleridir.
  • Amacı; üye ülkelerin kalkınmalarına katkıda bulunmak, bölge içindeki ticareti geliştirmek, üye ülkeler arasında kültürel ve tarihî bağları güçlendirmektir.

Verilen metinde aşağıdaki kuruluşlardan hangisi hakkında bilgi verildiği söylenebilir?

6 / 10

Kategori: 772 Ekonomiye Yön Veren Kuruluşlar

Bu kuruluşun amacı, üye 36 ülkenin ekonomik, sosyal sorunlarını çözmek, ekonomik büyüme, mali istikrar, ticaret, yatırım, teknoloji, yenilik, girişimcilik ve kalkınma alanlarında iş birliği yoluyla refahı sağlamaktır. Yoksullukla mücadele konularında hükûmetlere yardımcı olmaktır. Ayrıca herkese iş ve sosyal eşitlik ile etkin bir yönetim gerçekleştirmek, yeni gelişme ve sorunları anlamak ve bunlara çözüm üretmek konularında üye ülkelere tavsiyelerde bulunmaktır.

Verilen metinde aşağıdaki kuruluşlardan hangisi hakkında bilgi verildiği söylenebilir?

7 / 10

Kategori: 772 Ekonomiye Yön Veren Kuruluşlar

Avrupa devletlerinin aralarındaki iş birliğini geliştirmek amacıyla kurulmuştur. AB ile ülkemiz arasında 1963 yılında imzalanan Ortaklık Anlaşması’yla üyelik temelleri atılmıştır. Ülkemizin tam üyelik çalışmaları hâlen devam etmektedir. 28 ülkeden oluşan kuruluş, dünya üzerindeki en büyük siyasi ve ekonomik örgütlenmedir. Üye ülkelerin nüfusu dünya nüfusunun yaklaşık %7’sini oluşturmasına rağmen, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer almaktadır.

Verilen metinde aşağıdaki kuruluşlardan hangisi hakkında bilgi verildiği söylenebilir?

8 / 10

Kategori: 772 Ekonomiye Yön Veren Kuruluşlar

“D-8 üyesi ülkelerin hepsi aynı zamanda İslam İş birliği Teşkilatı üyesidirler.” diyen Duru öğretmenin üye ülkeler arasında aşağıdakilerden hangisini göstermesi beklenemez?

9 / 10

Kategori: 772 Ekonomiye Yön Veren Kuruluşlar

Küresel ekonomi ve mali sistemin daha fazla geliştirilmesini sağlamak ve küresel krizlere karşı önlem almak amacıyla kurulmuştur. Dünyanın en büyük 20 ekonomisini oluşturan G20 üyesi ülkelerin devlet ve hükûmet başkanlarının katıldığı yıllık olağan toplantıların onuncusu 2015’te Türkiye’de yapılmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin G20 ülkeleri arasında yer aldığı söylenemez?

10 / 10

Kategori: 772 Ekonomiye Yön Veren Kuruluşlar

Türkiye, dış ekonomik ilişkiler hedefi doğrultusunda birçok bölgesel iş birliği girişimine kurucu ve öncü üye olarak katılmaktadır.

Buna göre, ülkemizin üye olduğu:

I- Karadeniz Ekonomik İş Birliği Örgütü
II- Gelişen Sekiz Ülke (D-8)
III- Birleşmiş Milletler

Kuruluşlarından hangileri bölgesel ve ekonomik amaçlı kurulmuştur?

Ortalama puan şöyledir 44%

0%

Bu Testteki Sıralama

Sıra.İsimPuanPuanlar
1DAMLA IPEKSS100 %10
2berkay90 %9
3Nur90 %9
4A90 %9
5Sündüs90 %9
6ksjks90 %9
7AAG80 %8
8as80 %8
9mahmut ali80 %8
10taşkın80 %8
11n80 %8
12MUSTAFKALPAYCA70 %7
13g70 %7
14jfjf70 %7
15Aa70 %7
16LİSA MANOBAL70 %7
17Gjhgjyyhjyyj70 %7
18Deniz606070 %7
19german emp65 %6.5
20B65 %6.5
21Selma60 %6
22Derin60 %6
23elif60 %6
24ramazan60 %6
25muhammet60 %6
26eliffffffffff60 %6
27zeynepzeydan60 %6
28Hatice50 %5
29x50 %5
30Haydar50 %5
31adem50 %5
32Berkaybakar50 %5
33sssss50 %5
34ahmet50 %5
35Edeee50 %5
36A50 %5
37ali50 %5
38egemen40 %4
39[email protected]40 %4
40Jakama40 %4
41berke40 %4
42Afgb40 %4
43Ljg40 %4
44Fatih40 %4
45bekir40 %4
46ökkeş40 %4
47ghgfhgfhfgh40 %4
48dggee40 %4
49Vxy TVs saSh40 %4
5022221313140 %4
51o.ç30 %3
52zeliha30 %3
53Eymen30 %3
54Gdd30 %3
55Nejdjds20 %2
56Yaren20 %2
57fjhlggbvhjç20 %2
58Yiğit kaan20 %2
59Bendee10 %1
601 / 10 “D-8 üyesi ülkelerin hepsi aynı zamanda İslam İş birliği Teşkilatı üyesidirler.” diyen Duru öğretmenin üye ülkeler arasında aşağıdakilerden hangisini göstermesi beklenemez? Kategori: 772 Ekonomiye Yön Veren Kuruluşlar Bangladeş Almanya Türkiye İran 2 / 10 Türkiye, İran ve Pakistan kurucu üyeler arasında yer almaktadır. Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan teşkilatın diğer üyeleridir. Amacı; üye ülkelerin kalkınmalarına katkıda bulunmak, bölge içindeki ticareti geliştirmek, üye ülkeler arasında kültürel ve tarihî bağları güçlendirmektir. Verilen metinde aşağıdaki kuruluşlardan hangisi hakkında bilgi verildiği söylenebilir? Kategori: 772 Ekonomiye Yön Veren Kuruluşlar Karadeniz Ekonomik İş Birliği Örgütü Akdeniz İçin Birlik D- 8 Ekonomik İş Birliği Teşkilatı 3 / 10 Türkiye, dış ekonomik ilişkiler hedefi doğrultusunda birçok bölgesel iş birliği girişimine kurucu ve öncü üye olarak katılmaktadır. Buna göre, ülkemizin üye olduğu: I- Karadeniz Ekonomik İş Birliği Örgütü II- Gelişen Sekiz Ülke (D-8) III- Birleşmiş Milletler Kuruluşlarından hangileri bölgesel ve ekonomik amaçlı kurulmuştur? Kategori: 772 Ekonomiye Yön Veren Kuruluşlar I ve II I ve III I, II ve III II ve III 4 / 10 Bu soruya cevap vermediniz Küresel ekonomi ve mali sistemin daha fazla geliştirilmesini sağlamak ve küresel krizlere karşı önlem almak amacıyla kurulmuştur. Dünyanın en büyük 20 ekonomisini oluşturan G20 üyesi ülkelerin devlet ve hükûmet başkanlarının katıldığı yıllık olağan toplantıların onuncusu 2015’te Türkiye’de yapılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin G20 ülkeleri arasında yer aldığı söylenemez? Kategori: 772 Ekonomiye Yön Veren Kuruluşlar İtalya Hindistan Moğolistan Türkiye 5 / 10 Bu soruya cevap vermediniz Bu kuruluşun amacı, üye 36 ülkenin ekonomik, sosyal sorunlarını çözmek, ekonomik büyüme, mali istikrar, ticaret, yatırım, teknoloji, yenilik, girişimcilik ve kalkınma alanlarında iş birliği yoluyla refahı sağlamaktır. Yoksullukla mücadele konularında hükûmetlere yardımcı olmaktır. Ayrıca herkese iş ve sosyal eşitlik ile etkin bir yönetim gerçekleştirmek, yeni gelişme ve sorunları anlamak ve bunlara çözüm üretmek konularında üye ülkelere tavsiyelerde bulunmaktır. Verilen metinde aşağıdaki kuruluşlardan hangisi hakkında bilgi verildiği söylenebilir? Kategori: 772 Ekonomiye Yön Veren Kuruluşlar G-8 İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı Asya İşbirliği Diyaloğu Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 6 / 10 Bu soruya cevap vermediniz AMACI İLGİLİ KURULUŞ Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerini Kafkasya ve Karadeniz üzerinden Avrupa’ya bağlamaktır. Bu koridorun olduğu noktada yer alan ülkemizin ekonomisinde ulaştırma sektörü bu nedenle önemli bir yer tutar. ? Tabloda (?) ile gösterilen kısma aşağıdakilerden hangisinin yazılması gerekmektedir? Kategori: 772 Ekonomiye Yön Veren Kuruluşlar TRACECA Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Karadeniz Ekonomik İş Birliği Örgütü OECD 7 / 10 Bu soruya cevap vermediniz Avrupa devletlerinin aralarındaki iş birliğini geliştirmek amacıyla kurulmuştur. AB ile ülkemiz arasında 1963 yılında imzalanan Ortaklık Anlaşması’yla üyelik temelleri atılmıştır. Ülkemizin tam üyelik çalışmaları hâlen devam etmektedir. 28 ülkeden oluşan kuruluş, dünya üzerindeki en büyük siyasi ve ekonomik örgütlenmedir. Üye ülkelerin nüfusu dünya nüfusunun yaklaşık %7’sini oluşturmasına rağmen, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer almaktadır. Verilen metinde aşağıdaki kuruluşlardan hangisi hakkında bilgi verildiği söylenebilir? Kategori: 772 Ekonomiye Yön Veren Kuruluşlar Asya İşbirliği Diyaloğu Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Avrupa Birliği Birleşmiş Milletler 8 / 10 Bu soruya cevap vermediniz Akdeniz’de iş birliğinin güçlendirilmesini amaçlayan bölgesel bir kuruluştur. Birliğin amacı; sosyal ve kültürel iş birliğinin yanı sıra Akdeniz bölgesinde ortak ekonomik refahı ve bölgesel bütünleşmeyi sağlamaktır. Türkiye, bu kuruluşun üyesidir. Verilen metinde aşağıdaki kuruluşlardan hangisi hakkında bilgi verildiği söylenebilir? Kategori: 772 Ekonomiye Yön Veren Kuruluşlar Akdeniz İçin Birlik Karadeniz Ekonomik İş Birliği Örgütü D- 8 Ekonomik İş Birliği Teşkilatı 9 / 10 Bu soruya cevap vermediniz 2015 yılında Antalya’da toplanan G20 zirvesinde yayımlanan bildiride şu ifadelere yer verilmiştir: “G20 ekonomilerinde ve ötesinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği halen devam etmektedir. Dünyada ücretsiz iş gücünün büyük çoğunluğu kadınlara aittir; güvenliği olmayan işlerde çok daha fazla sayıda kadın yer almaktadır. Aynı zamanda mesleki ayrımcılığa maruz kalan kadınların, sosyal koruma ve emeklilik sistemlerine erişimleri de yetersizdir... Bugünkü değişim hızıyla, kadın-erkek ücret eşitliğinin ancak 2086 yılında gerçekleşebileceği öngörülmektedir.” Verilen metinden hareketle G20 zirvesinde yayımlanan bildirinin: I- Toplumsal II- Ekonomik III- Kültürel alanlardan hangileri ile ilgili bilgiler içerdiği söylenebilir? Kategori: 772 Ekonomiye Yön Veren Kuruluşlar I ve III I ve II I, II ve III II ve III 10 / 10 Bu soruya cevap vermediniz Tablodaki verilen bilgiler doğru ise “D” ile yanlış ise “Y” ile işaretlenecektir. BİLGİ DOĞRU MU YANLIŞ MI? Türkiye, İran ve Pakistan öncülüğünde 1985 yılında kurulan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın merkezi Tahran’dadır. Ülkemiz doğal gaz ve petrol rezervlerinin dörtte üçüne sahip bölge ülkeleri ile Avrupa’daki tüketici pazarları arasında bir konuma sahiptir. Ekonomiye yön veren kuruluşların devletlere emir verme ve uygulamaları denetleme yetkileri bulunmaktadır. Trans Anadolu Doğaz Gaz Boru Hattı (TANAP) ile Avrupa’nın ve Türkiye’nin doğal gaz ihtiyacını karşılamak amaçlanmıştır. Buna göre tablodaki bilgilere verilmesi gereken cevaplar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla gösterilmektedir? Kategori: 772 Ekonomiye Yön Veren Kuruluşlar D, D, Y, D D, Y, Y, Y Y, D, D, Y D, Y, Y, D10 %1
61Berke10 %1
62Brrke10 %1
63Obezicardi10 %1
64Belinay Zeynep Çelebioğlu10 %1
65filiz10 %1
66Fghkbb10 %1
67[email protected]0 %0
68Hazal0 %0
69Yaren0 %0
70settyuyhu0 %0
71ahmet0 %0
72gülcan0 %0
73Berrke0 %0
74ASDF0 %0
75Fhhjkş0 %0

Genel Sıralama
Sıra.İsimPuanlar
1a6727
2Ahmet1881
3.1582
4Asd1387
5ALİ1349
6s1216
7yağmur ml1170
85e1115
9Der1059
10Ali1023
11Çağla1019
12K995
13deniz949
14g916
15efwfwe878
16Ege Gören877
17rana849
18.818
19Aa771
20Aa761
21e.ç735
22Şervan tursun732
23hammod713
24[email protected]710
25a706
26İlayda697
27A696
28Aysu681
29osman670
30a661
31D653
32jhvhfjıdjfdjfjdlşsfkwoejfrowjfc651
33Yusuf İslam Konuk641
34ahmet baki623
35Elif Hoda605
36T601
37yıldız577
38H567
39uuuuu561
40ilayda559
41rrrr556
42K554
43Berk551
44Kağan Çakar 🙂551
45Hürünaz544
46Nehir522
47Çağrı511
48Hh500
49Mert487
50emria483
51Ceylin akardere482
52a476
53İrmak471
54Yiğit467
55HUZEYFE463
56Çağrı463
57Nalan459
58a458
59abuzer446
60ilknur444
61Egemen426
62G423
63Kayra421
64eryn419
65Abc403
66Ert403
67Zeynep399
68K389
69damlanur382
70ada374
71nazz370
72d361
73y359
74Tmkkj352
75Saflar kulübü349
76Melek346
77efe337
78kedy335
79Nimet333
80M333
81Savas332
82[email protected]329
83Sudem328
84Sdf324
85e322
86Damlanur320
877319
88Mahmut317
89selenarsenkaygisiz315
90Cemile314
91irem311
92Uceduniecd310
93elf305
94öykü304
951304
96Hena303
97lkkkk300
98Emine299
99yuı298
100Esra297