743 Bilimsel Birikimin Oluşması Online Test

 

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

 • 7. Sınıf 4. Ünite 3. Kazanım
 • SB.7.4.3. XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.
 • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
 • Bu testte 10 soru vardır.
/10
2 oylar, 1 ortalama
0
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

743 Her Yenilik Geleceğimize Bir Katkıdır

743 Bilimsel Birikimin Oluşması

1 / 10

Kategori: 743 Her Yenilik Geleceğimize Bir Katkıdır

Tales: Dünya’nın yuvarlak olduğu fikrini ortaya atan ilk kişidir.

Pisagor: MÖ 590’da Dünya’nın yuvarlak olduğu düşüncesini dile getirmiştir. Pisagor aynı zamanda Dünya’nın Güneş etrafında döndüğü fikrini ortaya atmıştır.

Galileo (1564–1642): Teleskopu kullanarak gezegen ve yıldızları incelemiş ve incelemeleri sonucunda gezegenlerin Güneş çevresinde hareket ettiğini ve Dünya’nın yuvarlaklığını ortaya koymuştur.

Verilen metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

2 / 10

Kategori: 743 Her Yenilik Geleceğimize Bir Katkıdır

1440 yılında harfleri tahta veya madenî bir parçaya kazıyıp onları yan yana dizerek satırlar oluşturan Johann Gutenberg, önceki matbaa tekniklerinden farklı bir yöntem deneyerek modern matbaanın temellerini atmıştır. Gutenberg’in “kalıpların ve harflerin harika bağdaşımı, oranı ve uyumu” olarak tanımladığı bu yeni basım tekniği önemli gelişmeleri beraberinde getirmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi matbaanın icadının yol açtığı gelişmeler arasında gösterilemez?

3 / 10

Kategori: 743 Her Yenilik Geleceğimize Bir Katkıdır

Avrupa Rönesans ile bilim, sanat edebiyat ve mimari gibi alanlarda ilerleme sürecine girmiştir. Böylece Katolik Kilisesi’nin insanlar üzerindeki baskısı kırılmaya başlamıştır. Gutenberg’in modern matbaayı kurması ile çok sayıda kitap basılmaya başlanmıştır. Bu sayede daha fazla insan kitaplara ulaşmaya başlamıştır.

Verilen metinden hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir?

4 / 10

Kategori: 743 Her Yenilik Geleceğimize Bir Katkıdır

15.-20. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmelerin günümüzdeki bilimsel birikiminin oluşmasına büyük katkısı olmuştur. Bu dönemde meydana gelen gelişmeler önemli değişimlere yol açmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi metinde vurgulanan gelişmeler arasında sayılamaz?

5 / 10

Kategori: 743 Her Yenilik Geleceğimize Bir Katkıdır

 • 978-1048 yılları arasında yaşamış olan Biruni, kendisine “Dünya dönüyorsa neden ağaçlar taşlar vb. yerlerinden fırlamıyor?” diye soranlara “Dünya’nın merkezindeki çekim gücü varlıkların dışarıya fırlamasını engellemektedir.” cevabını vermiştir.
 • Isaac Newton 17. yüzyıldaki çalışmalarıyla kütle çekim kanununu sistemleştirerek bilim dünyasına kazandırmıştır.

Verilen metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

6 / 10

Kategori: 743 Her Yenilik Geleceğimize Bir Katkıdır

Uzaya roket veya uydu gönderebilmemiz için ………………………… bilmemiz gerekiyor. Göndereceğimiz cismin atmosferde sürtünme nedeniyle yanmaması için gerekli hesaplamaların yapılması gereklidir. Yerin ekseni çevresinde saniyede 465 metre dönmesinden yararlanılarak uydular hep doğuya doğru atılır. Eğer roketler batı yönünde fırlatılacak olsaydı çok daha fazla yakıt harcamak zorunda kalınacaktı.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere anlam bütünlüğünün sağlanması için aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

7 / 10

Kategori: 743 Her Yenilik Geleceğimize Bir Katkıdır

Teknolojik buluşların ortaya çıkmalarında insanların ihtiyaçlarının belirleyici olduğu görülmektedir. Ampulün, telefonun ve bilgisayarın icat edilmesi belli ihtiyaçlar temelinde gerçekleşmiştir.

Buna göre metinde yer verilen buluşların ortaya çıkmasında,

I- İletişim

II- Ulaşım

III- Sağlık

ihtiyaçlarından hangisinin belirleyici olduğu söylenebilir?

8 / 10

Kategori: 743 Her Yenilik Geleceğimize Bir Katkıdır

 • Seri üretim artmış, ürünlerin fiyatı azalmıştır.
 • Kitap sayısı çoğalmaya başlamıştır.
 • Astronomi bilimi gelişmeye başlamıştır.

Yukarıdaki parçada aşağıdaki gelişmelerden hangisinden bahsedildiği söylenemez?

9 / 10

Kategori: 743 Her Yenilik Geleceğimize Bir Katkıdır

 • Buhar gücünden faydalanan Denis Papin 1679 yılında düdüklü tencereyi icat etti. Amacı suyu daha yüksek sıcaklıkta kaynatmaktı.
 • 1764 yılında James Watt iki odalı bir buhar makinesi geliştirdi. Bu odalardan biri sürekli sıcak diğeri soğuk tutuldu. Zaman içerisinde buhar makinelerinin tekstil ve kâğıt üretiminde kullanılmaya başlanması Sanayi Devrimi’nin başlangıcı oldu. Daha önce insan ve hayvan gücü ile yapılan işlerin yerini buhar gücü ile çalışan makineler aldı.

Verilen metinden hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

10 / 10

Kategori: 743 Her Yenilik Geleceğimize Bir Katkıdır

Dünya’nın ve diğer gök cisimlerinin üzerinde bulunan varlıklara uyguladığı çekim kuvvetine kütle çekim kuvveti denir. Tarihsel süreç içerisinde çeşitli soruların cevabını arayan bilim insanları, kütle çekim kanununun varlığına ulaşmışlardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu sorulardan biri olamaz?

0%