742 Türk İslam Bilim İnsanları Online Kazanım Pekiştirme Testi

7. Sınıf Sosyal Bilgilier dersi için kazanım pekiştirmeye yönelik online testtir.

Türk-İSlam Bilim İnsanları ve Şslam dünyasında bilimin gelişmesi ile ilgili sorulardan oluşmaktadır.

Bu testte 10 soru vardır.

/10
4 oylar, 4 ortalama
1
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

742 Bilimin Öncüleri

742 Türk İslam Bilim İnsanları Online Kazanım Pekiştirme Testi

1 / 10

Kategori: 742 Bilimin Öncüleri

Türk islam Dünyasında;

  • Gazneli Mahmut, Biruni için "Sarayımızın en değerli hazinesi" diye tanımlamıştır.
  • Fatih Sultan Mehmet, Matematik alanında önemli bir bilgin olan Ali Kuşçu'yu Osmanlı medreselerinde ders vermeye çağırmıştır.

Verilen iki durum aşağıdakilerden hangisi­ne kanıt oluşturur niteliktedir?

2 / 10

Kategori: 742 Bilimin Öncüleri

Astronomi ile uğraşan ünlü bilim adamlarından

I. Batlamyus(150)

II. Harezmi (770)

III.Uluğ Bey (1394)

IV.Kopernik (1543)

hangisi yada hangileri Türk İslam alimlerindedir?

3 / 10

Kategori: 742 Bilimin Öncüleri

Türklerde müspet bilimlerin kurucusu olarak Farabi gösterilir. Farabinin yazdığı eserler Latinceye çevrilmiş ve Avrupa’daki okullarda okutulmuştur.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

4 / 10

Kategori: 742 Bilimin Öncüleri

El Harezmi ünlü matematik, astronomi ve coğrafya bil­ginidir. Paramızda, sınav notlarımızda ya da bilgi-saya­rımızın çalışma esasını oluşturan kodlarında sıkça kul­lanılan sıfır sayısını, ünlü Türk bilgini El Harezmi'ye borçluyuz..

Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

5 / 10

Kategori: 742 Bilimin Öncüleri

Aşagıdakilerden hangisi İslam uygarlığının bi­limsel alanda ilerlemeler sağladığına kanıt oluş­turmaz?

6 / 10

Kategori: 742 Bilimin Öncüleri

Abbasi halifelerinden Memûn, ülkesinde en tanınmış 70 kadar bilgini bir dünya haritası yapmak ve bir coğrafya kitabı yazmakla gö­revlendirmiştir.

Buna göre Abbasiler Dönemi'nde,

I. Bilimsel çalışmalara önem verilmiştir.

II. Bilim insanları, yöneticiler tarafından des­teklenmiştir.

III.Matematik alanında çalışmalar yapılmıştır.

Yorumlarından hangisi yada hangileri yapılabilr?

7 / 10

Kategori: 742 Bilimin Öncüleri

16. yüzyılda yaşayan Osmanlı astronomi bilginlerin-den Takiyyüddin, Padişahın izniyle Tophane' de yeni bir rasathane kurulmasını sağlamış, ancak bu rasathane bir süre sonra zamanın şeyhülislamının is-teği üzerine yıkılmıştır.

Bu durum Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

8 / 10

Kategori: 742 Bilimin Öncüleri

Ali Kuşçu Semerkant'ta aldığı eğitimden sonra oradaki rasathanenin başına geçti. Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan tarafından, Osmanlı ile aralarında elçi olarak kullanıldı. Fatih'in ona hayran olması ve onu İstanbul'a çağırması üzerine elçilik görevini tamamlayınca İstanbul'a yerleşti. Ayasofya Medresesi'nde müderrislik yaptı.

Buna göre;

I. Fatih bilim adamlarını korumaktadır.

II. Akkoyunlu-Osmanlı Savaşları uzun sürmüştür.

III.Ali Kuşçu Tıp alanında çalışmalar vermiştir.

 yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

9 / 10

Kategori: 742 Bilimin Öncüleri

UNESCO El Biruni'nin 1973 yılında doğumunun 1000. yılında tüm dünyada anılmasına öncülük etmiştir.

Buna göre

I. El Biruni uluslararası alanda tanınmış bir bilim adamıdır.

II. El Biruniye uluslararası alanda sahip çıkıl­mıştır.

III. El Biruni demokrasinin öncülerinden sayıl­mıştır.

yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılamaz?

10 / 10

Kategori: 742 Bilimin Öncüleri

III. Murat beni himayesine alarak, astronomi çalışmalarıma destek vermiştir. Bu dönemde İstanbul'da Tophane'de bulunan boş bir alana gözlemevi yapılması için 10.000 altın vermişti.

Takiyyüddin’in verdiği bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

0%