732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz Çıkmış Sorular Testi

 

/10
1 oylar, 4 ortalama
0
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz

732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz Çıkmış Sorular Testi

1 / 10

Kategori: 732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz

SBS 2011

Grafiğe göre, ilk kez hangi yılda erkek nüfusu kadın nüfusunu geçmiştir?

2 / 10

Kategori: 732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz

DPY 2014

Grafiğe bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

3 / 10

Kategori: 732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz

DPY 2016

I. Okuryazar nüfus oranı

II. Tarımda çalışan nüfus oranı

III. Şehirde yaşayan nüfus oranı

Ülkemiz nüfusunda 1950 yılından günümüze kadar olan sürede yukarıdakilerin hangilerinde artış olmuştur?

4 / 10

Kategori: 732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz

DPY 2012

Türkiye Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2010)

Yaş grubu           Toplam nüfus içindeki oranı (%)

   0 – 14                   24,6

  15 – 64                  67,2

  65 ve üzeri              8,2

Tablodaki verilere bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

5 / 10

Kategori: 732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz

DPY 2017

Ülkemizde kent nüfusunun en az olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 10

Kategori: 732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz

DPY 2020

Aşağıda Türkiye’ye ait bir grafik verilmiştir.

Bu grafiğin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

7 / 10

Kategori: 732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz

DPY 2015

I. Şehirli nüfus oranı

II. Nüfusun eğitim durumu

III. Nüfusun cinsiyet özellikleri

Yukardakilerden hangileri bir ülkenin gelişmişliği hakkında bilgi verir?

8 / 10

Kategori: 732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz

DPY 2018

Aşağıdaki grafiklerde Türkiye’de 1980 – 2010 yıllarında çalışan nüfusun iş kollarına dağılımı gösterilmiştir.

Grafiklere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

9 / 10

Kategori: 732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz

DPY 2020

Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışının hızlı olduğu yerlerde yaşanan sorunlardan biri değildir?

10 / 10

Kategori: 732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz

DPY 2015

Aşağıdakilerden hangisi kırsal nüfus oranının azalmasında etkili değildir?

0%