MEB’den Norm Kadro Açıklaması

MEB’den norm fazlası atamaları ile ilgili çok önemli açıklamalar geldi.

İşte illere gönderilen o yazı: Bakanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nün 19/09/2016 tarih ve 9853896 sayılı 2016/19 nolu Genelgesi gereği ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda aşağıda belirtilen açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur:

1- Proje okullarında görev yapan öğretmenlerden 8 yılını dolduranlar atama isteğinde bulunacak, 4 yılını dolduranlar ise devam etmeyecekse atama isteğinde bulunacaklardır.

2- 2016 yılı özür ataması kapsamında ek atama kura ile atanan öğretmenlerimiz henüz göreve başlamamış ise herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

3- Açığa alınan öğretmen ile ilgili durumu kesinlik kazanmadığı için herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

4- Ücretsiz izinli olan öğretmenler başvuruda bulunabilir, ancak resen atamaya tabi tutulmaz.

5- Henüz norm güncellemelerinin yapılmaması nedeniyle;

a) Okulda norm fazlası olmasına rağmen öğretmenin sınıfı varsa ve derse giriyorsa, ayrıca norm güncellemeleri esnasında norm artacaksa, bu durum tutanak altına alınıp öğretmeni norm fazlası olarak göstermeyebilecektir.

b) Okulda normun içinde olmasına rağmen sınıfı yoksa ve okulun normunun düşeceği kesinlik kazanmışsa, durum tutanak altına alınıp öğretmen norm fazlası olarak gösterilebilecektir.

Yani öğretmenlerin fiili durumları göz önünde tutulacaktır.

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.