8. sınıf test – Sosyal Bilgiler https://www.sosyalbilgiler.biz Hayatın Her Alanında Sosyal Bilgiler Fri, 20 Aug 2021 08:22:32 +0000 tr hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.8.1 https://www.sosyalbilgiler.biz/wp-content/uploads/2019/09/cropped-sosyalbilgilersimge.fw_-32x32.png 8. sınıf test – Sosyal Bilgiler https://www.sosyalbilgiler.biz 32 32 8. Sınıf 2. Ünite Değerlendirme Sınavı https://www.sosyalbilgiler.biz/8-sinif-2-unite-degerlendirme-sinavi.html https://www.sosyalbilgiler.biz/8-sinif-2-unite-degerlendirme-sinavi.html#respond Wed, 13 Jan 2021 08:06:34 +0000 https://www.sosyalbilgiler.biz/?p=7266 8. Sınıf 2. Ünite Değerlendirme Sınavı Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu Bu testte 20 soru vardır. Süre 20 dakikadır.

8. Sınıf 2. Ünite Değerlendirme Sınavı yazısı ilk önce Sosyal Bilgiler üzerinde ortaya çıktı.

]]>
 • 8. Sınıf 2. Ünite Değerlendirme Sınavı
 • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
 • Bu testte 20 soru vardır.
 • Süre 20 dakikadır.
 • /20
  5 oylar, 3.6 ortalama
  12
  Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

  8. Sınıf 2. Ünite Testi

  8. Sınıf 2. Ünite Değerlendirme Sınavı

  1 / 20

  Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

  DPY 2020

  (I) Birinci Dünya Savaşı öncesinde, birliklerini geç tamamlayan Almanya ve İtalya diğer büyük devletlerle sömürgecilik yarışına girmişlerdir. (II) İngiltere, oluşan bu tehdide karşı  Rusya ile yakınlaşmıştır. Alsas-Loren bölgesini Almanlardan geri almak isteyen Fransa da İngiltere ile iş birliğine girmiştir.

  Numaralanmış cümlelerde Birinci Dünya   Savaşı’nın aşağıdaki nedenlerinden hangilerine değinilmiştir?

  2 / 20

  Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

  SBS 2011

  Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra yurdumuzun işgal edilmesi karşısında İstanbul Hükûmeti sessiz ve kayıtsız kaldı. Yüzyıllarca Türklerle beraber huzurlu ve güvenli bir yaşam sürdüren bazı Rum ve Ermeniler de işgalcilerle iş birliği yaptılar.

  Bu durum karşısında Türk milleti nasıl bir tepki göstermiştir?

  3 / 20

  Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

  DPY 2020

  Millî Kongre Cemiyeti, Mondros Ateşkes Antlaşması’yla başlayan haksız işgalleri basın yayın yoluyla dünyaya duyurmayı amaçlamıştır. Cemiyet; silahlı direnişten çok, gazete ve dergiler çıkararak Millî Mücadele’ye katkıda bulunmuştur.

  Bu metinden Millî Kongre Cemiyeti ile ilgili hangi bilgiye ulaşılabilir?

  4 / 20

  Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

  TEOG 2014

  “Azınlıkların hakları, komşu ülkelerdeki Müslümanların da aynı haklardan yararlanmaları şartıyla kabul edilecek ve sağlanacaktır.”

  Misakımillî kararlarından olan bu madde ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olabilir?

  5 / 20

  Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

  SBS 2009

  Sivas Kongresi, yurdun her yerinden gelen temsilcilerin katılımı ile gerçekleşti. Kongre’ye katılan temsilciler yaptıkları konuşmalarda mücadelenin millet adına yapıldığını, amaçlarının vatanın kurtuluşu ve milletin bağımsızlığı olduğunu açıkladılar. Kongre’de, Anadolu ve Rumeli’de faaliyet gösteren bütün millî cemiyetlerin “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirilerek vatanın kurtuluşu için birlikte hareket etmeleri de sağlandı.

  Buna göre, Sivas Kongresi’nin Kurtuluş Savaşı için aşağıdakilerden hangisini sağladığı söylenemez?

  6 / 20

  Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

  SBS 2012

  Misakımilî’nin önemi düşünüldüğünde şemada “?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

  7 / 20

  Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

  TEOG 2015

  Sanayileşen Avrupalı devletler, gerekli ham maddeyi dünyanın çeşitli bölgelerini sömürgeleştirerek sağlamaya çalıştılar. Bu sebeple sömürgeci devletler arasında yaşanan çıkar çatışmaları, I. Dünya Savaşı’nın önemli nedenlerinden biri oldu.

  Verilen metinde I. Dünya Savaşı’nın hangi alanla ilgili nedenine değinilmiştir?

  8 / 20

  Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

  TEOG 2013

  I. Dünya Savaşı’nın, aşağıdaki sebeplerinden hangisini, Sanayi İnkılabı ortaya çıkarmış olabilir?

  9 / 20

  Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

  TEOG 2013

  Amasya Genelgesi'nin, "Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurutacaktır." maddesine göre Kurtuluş Savaşı'nın, aşağıdakilerden hangisine dayanılarak yapılacağı vurgulanmıştır?

  10 / 20

  Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

  TEOG 1

  Paris Barış Konferansında Batı Anadolu'nun Yunanlara verilmesi kararlaştırılmıştır.

  Aşağıdakilerden hangisinin işgali, bu kararın eyleme geçirildiğinin bir göstergesidir?

  11 / 20

  Kategori: 827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

  TEOG 2014

  Birinci TBMM’nin temel hedeflerinden birisi de otoritesini hukuki yollardan güçlendirmekti.” diyen bir öğrenci, aşağıdakilerden hangisini söylerse çelişkili konuşmuş olur?

  12 / 20

  Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

  TEOG 2014

  Avrupa, 20. yüzyılın başında İtilaf ve İttifak Devletleri olarak iki gruba bölünmüştü. Savaş esnasında grup dışı kalmanın tehlikeli olabileceğini düşünen Osmanlı Devleti, İngiltere ile ittifak yapmak istedi. İngiltere ise müttefiki Rusya’nın Osmanlı toprakları üzerindeki yayılmacı politikası nedeniyle bu ittifak isteğini kabul etmedi. Bu gelişmeler üzerine Osmanlı devlet adamlarından Enver Paşa ve arkadaşları, Almanya’nın savaşı kazanacağını düşünerek Almanya ile ittifak arayışına girdiler. Sonuçta Osmanlı Devleti, Almanya ile gizli bir anlaşma yaptı.

  Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın yanında yer alma sebeplerinden biri değildir?

  13 / 20

  Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

  TEOG 2014

  • İngiltere Kralı V. George (Corç): Osmanlı Devleti, hem gelişen sanayimiz için ucuz ham madde kaynağı hem de mamul ürünlerimiz için kârlı bir pazar.
  • Alman İmparatoru II. Wilhelm (Vilhem): Balkan ülkeleri ve Osmanlı Devleti’ni kullanarak Orta Doğu’da etkinlik sağlayabiliriz.
  • Fransa Başbakanı R. Poincare (Poinkeyr): Osmanlı Devleti, tarih boyunca bize topraklarında ticari, siyasi, dinî ve sosyal haklar tanıdı.

  Verilen bilgilere göre İngiltere, Almanya ve Fransa’nın Osmanlı Devleti hakkındaki düşüncelerinden çıkarılabilecek ortak sonuç, aşağıdakilerden hangisidir?

  14 / 20

  Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

  TEOG 2014

  Millî Mücadele Dönemi’nde görülen aşağıdaki çalışmalardan hangisi, mücadelenin tek merkezden yönetilmesinin amaçlandığını göstermektedir?

  15 / 20

  Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

  DPY 2020

  Atatürk Nutuk’ta millî cemiyetlerin hedefleri hakkında “Onların düşünceleri yerel kurtuluş çarelerine yönelmektir.” ifadesini kullanmıştır.

  Buna göre Atatürk, millî cemiyetlerin hangi özelliğini vurgulamıştır?

  16 / 20

  Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

  TEOG 2013

  İtilaf Devletleri’nin, Çanakkale Cephesi’ni açmaktaki amaçlarından biri de Rusya’ya yardım etmekti.

  Aşağıdakilerden hangisi, İtilaf Devletleri’nin bu amacına ulaşamadığının kanıtı olabilir?

  17 / 20

  Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

  TEOG 2013

  Erzurum"da bir kongre düzenleyecektik. Kongreye Mustafa Kemal Paşa'yı da davet ettik. Mustafa Kemal'in çalışmalarından rahatsız olan İstanbul Hükümeti, onu geri çağırdı. Ancak, milletin çıkarlarını kendi çıkarlarının üstünde tutan Mustafa Kemal Paşa, çok sevdiği askerlik görevinden istifa etti. Böylece Mustafa Kemal Pasa, makam ve rütbelerini reddederek kendisini milletine adamış oldu.

  Kazım Karabekir'in anlattıklarına göre Mustafa Kemal'in, İstanbul Hükümetinin tutumuna karşı göstermiş olduğu davranış, aşağıdaki kavramlardan hangisi ile nitelendirilebilir?

  18 / 20

  Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

  TEOG 2014

  (I) Osmanlı yönetimi, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra işgallere karşı sessiz kalıyordu. (II) Yönetime göre işgale direnmek imkânsızdı ve istekler yerine getirilerek belki uygun şartlarda bir anlaşmaya varılabilirdi. (III) Ülkenin hemen her yerinde kargaşa ve düzensizlik vardı, halk ne yapacağını bilemez hâldeydi. (IV) Ancak işgallerin başlamasıyla birlikte Türk halkı kimseden emir ve talimat almadan vatanını, toprağını savunmaya başladı.

  Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisinde, Osmanlı yönetiminin işgallere karşı duyarsız kalmasının sebebi verilmiştir?

  19 / 20

  Kategori: 828 Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması

  TEOG 2014

  Sevr Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi, ekonomik bağımsızlığımızı yok etmeye yöneliktir?

  20 / 20

  Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

  SBS 2011

  Erzurum Kongresi’nde alınan “Manda ve himaye kabul edilemez.” kararı ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

  0%

  8. Sınıf 2. Ünite Değerlendirme Sınavı yazısı ilk önce Sosyal Bilgiler üzerinde ortaya çıktı.

  ]]>
  https://www.sosyalbilgiler.biz/8-sinif-2-unite-degerlendirme-sinavi.html/feed 0
  831 Doğu ve Güney Cephesi Online Test https://www.sosyalbilgiler.biz/831-dogu-ve-guney-cephesi-online-test.html https://www.sosyalbilgiler.biz/831-dogu-ve-guney-cephesi-online-test.html#respond Mon, 11 Jan 2021 17:18:55 +0000 https://www.sosyalbilgiler.biz/?p=7239 8. Sınıf 3. Ünite 1. Kazanım İTA.8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu Bu testte 10 soru vardır. Süre 10 dakikadır.

  831 Doğu ve Güney Cephesi Online Test yazısı ilk önce Sosyal Bilgiler üzerinde ortaya çıktı.

  ]]>
 • 8. Sınıf 3. Ünite 1. Kazanım
 • İTA.8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
 • Bu testte 10 soru vardır.
 • Süre 10 dakikadır.
 • /10
  5 oylar, 4.2 ortalama
  0
  Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

  831 Doğu ve Güney Cepheleri

  831 Doğu ve Güney Cephesi Onlline Test

  1 / 10

  Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

  Ermeniler İngilizlerin de desteği ile Kars, Erzurum Van ve Bitlis taraflarından saldırıya geçince Kazım Karabekir bunlarla mücadele ederek Ermenileri yenmiştir. Yenilen Ermeniler barış isteyince 3 Aralık 1920’de TBMM ve Ermenistan arasında Gümrü Antlaşması yapılmıştır.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

  2 / 10

  Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

  I- Urfa Antep ve Maraş’ı önce İngilizler işgal etti

  II- İngiltere ve Fransa anlaşarak bölgeye Fransızlar geldi

  III- Fransızlar da işgali hızlandırmak amacıyla Suriye'den getirdiği Ermenileri kullandı.

  Buna göre Güney Cephesi için hangisine ulaşılabilir?

  3 / 10

  Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

  Ermenistan ile TBMM arasında Gümrü Antlaşması’nı imzalanmıştır. Bu antlaşma ile ilk kez bir devlet Büyük Millet Meclisini tanımış ve Sevr’in geçersizliğini kabul etmiştir. Ermenilere karşı elde edilen bu zaferin sonunda Doğu Cephesi kapanmış, ordu ve mühimmatın bir kısmı Batı Cephesi’ne kaydırılabilmiştir.

  Verilen bilgilerden hareketle,

  I- Batı Cephesi’nde savaşan ordunun silah ve mühimmatın karşılanması için önemli bir adım atılmıştır.

  II- TBMM uluslararası alanda hukuken tanınmıştır.

  III- Sevr Antlaşması’nın geçersizliği ilk kez bir devlet tarafından kabul edilmiştir.

  IV- Doğu Anadolu düşman işgalinden kurtarılmıştır.

  hangilerinin Ermenilere karşı olan mücadelede elde edilen siyasi başarılardan olduğu söylenebilir?

  4 / 10

  Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

  Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Urfa'yı işgal eden İngiliz komutanı, Urfa’da ziyaret ettiği Mutasarrıf Nusret Bey’e “Galip bir hükümetin askerini neden karşılamıyorsunuz?” diye sorduğunda Nusret Bey “Haksız yere memleketi işgal eden bir kuvveti kar­şılamaya çıkmak bir Türk mutasarrıfına yakışmaz. Misafir olarak gelseydiniz Birecik’te karşılardım.” demiştir.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

  5 / 10

  Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

  Doğu ve Batı Cephelerinde düzenli ordu mücadele ederken Güney Cephesi’nde halkın kendi çabalarıyla kurduğu gönüllü birlikler mücadele etmiştir.

  Buna göre Güney Cephesi’nde Türkler için mücadele eden güç hangisidir?

  6 / 10

  Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

  İngiltere, işgal etmiş olduğu Maraş’ı 30 Ekim 1919’da Fransızlara devretmişti. Fransızlar, Türklere kötü muamele gösteriyordu. Bölgede düzenli ordunun bulunmayışı halkın işgallere karşı direnmesini zorlaştırıyordu. Ancak işgalcilerin kötü muameleleri, Türk bayrağını indirip yerine Fransız Bayrağını dikmiş olmaları, halkın sabrını taşırmıştı.

  Sütçü İmam sıktığı kurşunla Maraş direnişini başlatmıştı. Bütün teknoloji ve asker sayılarındaki üstünlüklerine karşın Fransızlar, Maraş halkının direnişi karşısında bölgeyi ellerinde tutamadılar. Fransızlar 11 Şubat 1920’de Maraş’ı terk ettiler.

  Verilen metinden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

  7 / 10

  Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

  Şehrimize Fransızlar girmişti. Burada hemen Kuvayimilliye’yi oluşturduk.  Fransızlar’dan şehrimizi boşaltmalarını istedik. Boşaltmayınca da mücadele ederek şehrimizden kovduk.

  Verilen ifadeden ve haritadan hareketle bahsedilen şehir aşağıdaki hangisi olamaz?

  8 / 10

  Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

  Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasından sonra İngiliz ve Fransızlar kendi aralarında bir anlaşma yaparak Osmanlı topraklarını aralarında paylaşmışlardır. Urfa, Antep ve Maraş'ın Fransızlara bırakılmış; Musul İngiliz egemenliğine bırakılmış; Irak ve Filistin'de İngiliz, Suriye ve Lübnan'da ise Fransız yönetiminin kurulmasına karar vermişlerdir.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

  9 / 10

  Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

  TBMM’nin uluslararası alanda imzalamış olduğu ilk antlaşma ve ilk siyasi başarısı aşağıdakilerden hangisidir?

  10 / 10

  Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

  İsmet Paşa, Ermeniler’e karşı kazanılan zaferden sonra Kâzım Paşa’ya yazdığı mektupta şunlara yer vermiştir:

  “Sevgili Kardeşim! Doğu Harekatı bizi ve davamızı ihya etti. O kadar sıkılmış idik, o kadar daralmış idik ki nefes alacak bir korunağa ihtiyacımız vardı. Allah’ın yardımıyla bunu büyük bir zaferle sen başardın. Sen, milletimize daha büyük hizmetler edeceksin...”

  İsmet Bey’in yukarıda verilen sözlerinden hareketle Doğu Cephesi zaferi ile ilgili verilen yargılardan hangisine kesin olarak ulaşılabilir?

  0%

  831 Doğu ve Güney Cephesi Online Test yazısı ilk önce Sosyal Bilgiler üzerinde ortaya çıktı.

  ]]>
  https://www.sosyalbilgiler.biz/831-dogu-ve-guney-cephesi-online-test.html/feed 0
  849 Atatürk İlke ve İnklaplarının Temel Esasları Çıkmış Sorular Testi https://www.sosyalbilgiler.biz/849-ataturk-ilke-ve-inklaplarinin-temel-esaslari-cikmis-sorular-testi.html https://www.sosyalbilgiler.biz/849-ataturk-ilke-ve-inklaplarinin-temel-esaslari-cikmis-sorular-testi.html#respond Sat, 09 Jan 2021 09:26:05 +0000 https://www.sosyalbilgiler.biz/?p=7137 8. Sınıf 4. Ünite 9. Kazanım İTA.8.4.9. Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları kavrar. Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu Bu testte 10 soru vardır. Süre 10 dakikadır.

  849 Atatürk İlke ve İnklaplarının Temel Esasları Çıkmış Sorular Testi yazısı ilk önce Sosyal Bilgiler üzerinde ortaya çıktı.

  ]]>
   
  /10
  0 oylar, 0 ortalama
  0
  Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

  849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

  849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Temel Esasları Çıkmış Sorular Testi

  1 / 10

  Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

  TEOG 2017

  “Benim yaptığım bütün işler, biri ötekine gerekli ve zorunlu olan işlerdir.”

  Atatürk’ün bu sözü Atatürk ilkelerinin ortak özelliklerinden hangisiyle ilişkilidir?

  2 / 10

  Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

  LGS 2019

  Atatürk ilke ve inkılapları, yaşanan tecrübeler ve geleceğe dair hedefler üzerine kurulmuştur. Bu ilke ve inkılaplar Amasya Genelgesi’yle başlayan, Erzurum ve Sivas Kongreleriyle devam eden ve TBMM’nin açılmasıyla ortaya çıkan ulusal iradenin her şeyin üzerinde tutulmasını esas alır. Aynı zamanda hiçbir devletin himayesi ve etkisi altına girmeyi kabul etmez.

  Bu bilgide Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslardan hangisi vurgulanmıştır?

  3 / 10

  Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

  TEOG 2015

  “Efendiler! Bütün dünyanın bilmesi gerekir ki Türkiye halkı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun hükûmeti uşak gibi davranılmayı kaldırmaz.”

                                                                                                                (ATATÜRK)

  Atatürk’ün bu sözünden Atatürk ilkelerinin dayandığı temel esaslardan hangisi çıkarılabilir?

  4 / 10

  Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

  TEOG 2014

  Mustafa Kemal’in gerçekleştirdiği inkılapların temelinde Atatürk ilkeleri yer alır. Mustafa Kemal bu ilkelere dayanarak ülkede siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda inkılaplar yapmıştır.

  Bu bilgide Atatürk ilkelerinin hangi ortak özelliği vurgulanmıştır?

  5 / 10

  Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

  SBS 2011

  Atatürk’ün;

  “Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.”

  sözü, Atatürk ilkelerinin ortak özelliklerinden hangisiyle ilgili olabilir?

  6 / 10

  Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

  TEOG 2014

  Diyagramdaki “?” yerine gelmesi gereken temel esaslar, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

  7 / 10

  Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

  TEOG 2017

  “Dünyada ve dünya milletleri arasında sükûn ve iyi geçim olmazsa bir millet kendisi için ne yaparsa yapsın huzurdan mahrumdur.”

  Atatürk’ün bu sözü, Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan aşağıdaki hangi temel esas ile ilişkilidir?

  8 / 10

  Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

  TEOG 2017

  Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslar, milletimizin tam bağımsız olarak yaşaması, millî egemenliğin esas alınması, aklın ve bilimin öncülüğünde çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkılmasıdır. Ayrıca vatan ve millet sevgisinden alınan güçle millî birliğin ve ülke bütünlüğünün korunmasıdır.

  Bu bilgide, Atatürk ilkelerinden hangisine vurgu yapılmamıştır?

  9 / 10

  Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

  LGS 2019

  Ancak birbirlerinin hâlinden anlayan, derdine ortak olan, geleceğe birlikte yürüyen, ortak hayali paylaşan insanlar millet olabilirler. Onlar birbirlerine gönülden bağlıdır. Dinleri, ırkları farklı olabilir ama sevinçleri ve hüzünleri birdir. Aynı gaye etrafında birleşir ve geleceğe inançla yürürler.

  Atatürkçü düşüncede millet anlayışını bu şekilde yorumlayan birine göre bir insan topluluğunun millet olmasında;

  I. Ülkü birliği,

  II. Kan bağı,

  III. Din birliği,

  IV. Duygu birliği

  unsurlarından hangileri gerekli görülmektedir?

  10 / 10

  Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

  SBS 2009

  Atatürk, inkılaplarını gerçekleştirirken Batılı ülkelerin sahip olduğu kurumları Türkiye’de de oluşturmaya çalışmıştır. Ancak bunu yaparken Batıyı ve Batılı kurumları taklit etmemiş, sadece örnek almıştır. Örnek aldığı kurumların Türk milletine uygun olmasına özen göstermiştir.

  Buna göre Atatürk, inkılaplarını yaparken daha çok aşağıdakilerden hangisine önem vermiştir?

  0%

  849 Atatürk İlke ve İnklaplarının Temel Esasları Çıkmış Sorular Testi yazısı ilk önce Sosyal Bilgiler üzerinde ortaya çıktı.

  ]]>
  https://www.sosyalbilgiler.biz/849-ataturk-ilke-ve-inklaplarinin-temel-esaslari-cikmis-sorular-testi.html/feed 0
  844 Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Yenilikler Çıkmış Sorular Testi https://www.sosyalbilgiler.biz/844-egitim-ve-kultur-alaninda-yapilan-yenilikler-cikmis-sorular-testi.html https://www.sosyalbilgiler.biz/844-egitim-ve-kultur-alaninda-yapilan-yenilikler-cikmis-sorular-testi.html#respond Fri, 08 Jan 2021 16:03:52 +0000 https://www.sosyalbilgiler.biz/?p=7019 8. Sınıf 4. Ünite 4. Kazanım İTA.8.4.4. Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu Bu testte 11 soru vardır. Size 10 tanesi sorulacaktır. Süre 10 dakikadır.

  844 Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Yenilikler Çıkmış Sorular Testi yazısı ilk önce Sosyal Bilgiler üzerinde ortaya çıktı.

  ]]>
   
  /10
  0 oylar, 0 ortalama
  0
  Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

  844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

  844 Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan yenilikler Çıkmış Sorular Testi

  1 / 10

  Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

  TEOG 2014

  Öğretimin birleştirilmesini sağlamak için dönemin Millî Eğitim Bakanı Vasıf Çınar Bey; “Bir devletin irfan ve genel maarif siyasetinde, milletin fikir ve his itibarıyla birliğini sağlamak için öğretimin birleştirilmesi en doğru, en ilmî ve en asri, her yerde faydaları ve iyiliği görülmüş bir umdedir (ilkedir).” ifadelerinin bulunduğu bir kanun teklifini Meclise sunmuştur.

  Bu teklife göre kanunun kabulünün gerekçesi, aşağıdakilerden hangisidir?

  2 / 10

  Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

  TEOG 2016

  “Eğitim öğretimde birlik olmadıkça aynı fikirde, aynı düşünüş biçiminde bireylerden oluşmuş bir millet yapmaya imkân aramak boş şeylerle uğraşmak olmaz mıydı?”

  Mustafa Kemal Paşa bu ifadesiyle aşağıdaki inkılaplardan hangisinin gerekçesini belirtmiştir?

  3 / 10

  Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

  LGS 2018

  Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı ve Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi ülkemizin 1924 Paris Olimpiyat Oyunları’na katılmasına karar vermişlerdi. Ancak her iki kurum da Türkiye’nin olimpiyatlara katılımını sağlayacak maddi güce sahip değildi. Hükümetin de para sıkıntısı çektiği biliniyordu. Buna rağmen hükümet Atatürk’ün direktifiyle toplanarak olimpiyatlar için gereken paranın verilmesini kararlaştırmıştı. Kararnamenin altında Bakanlar Kurulu üyeleriyle birlikte toplantıya başkanlık eden Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal’in de imzası vardı.

  Bu bilgide Atatürk’ün aşağıdakilerden hangisine önem verdiği vurgulanmıştır?

  4 / 10

  Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

  TEOG 2017

  • Türkiye’de ilk medeniyet kimler tarafından ve nasıl kurulmuştur?
  • Türkiye’nin en eski halkını kimler oluşturmuştur?
  • Türklerin dünya medeniyetindeki hizmetleri ve yeri nedir?

  Bu soruların bilimsel yollarla araştırılması için Atatürk Dönemi’nde aşağıdaki çalışmalardan hangisi yapılmıştır?

  5 / 10

  Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

  TEOG 2014

  Osmanlı Eğitim Sistemi

  1- Osmanlı Devletinde temel eğitim kurumu olarak medreseler vardı.

  2- Ülkede Ermeni, Rum gibi azınlıkların açtığı okullar bulunmaktaydı.

  3- Osmanlı topraklarında Fransa, ABD gibi yabancı devletlerin açtığı okullar yer almaktaydı.

  Yukarıdaki şemada belirtilen durumu ortadan kaldırmak için Cumhuriyet Döneminde yapılan inkılap, aşağıdakilerden hangisidir?

  6 / 10

  Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

  TEOG 2017

  “Memlekette sosyal ve siyasi büyük inkılaplar oldu. Darülfünun bunlara karşı tarafsız bir gözlemci gibi kaldı. Ekonomik alanda anlamlı hareketler oldu. Darülfünun bunlardan habersiz göründü. Hukukta radikal değişiklikler oldu. Darülfünun yalnız yeni kanunları öğretim programına almakla yetindi. Harf Devrimi oldu. Öz dil hareketi başladı. Darülfünun bunu hiç önemsemedi.”

  Dönemin Millî Eğitim Bakanı Reşit Galip’in bu sözlerinden hareketle Darülfünun ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

  7 / 10

  Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

  TEOG 2017

  • 1924’te Türkiye, Paris Olimpiyat Oyunları’na katılmıştır.
  • 1926 yılında kurulmuş olan Gazi Terbiye Enstitüsünde resim bölümü açılmıştır.
  • 1936’da Ankara Devlet Konservatuvarı kurulmuştur.

  Cumhuriyet Dönemi’ndeki bu gelişmeler Atatürk’ün aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini gösterir?

  8 / 10

  Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

  TEOG 2015

  Mustafa Kemal, 16 Temmuz 1921 tarihinde Ankara’da Maarif Kongresi’ni açarken yaptığı konuşmada; toplumun eğitim ve kültür konularındaki bölünmüşlüğünün ortadan kaldırılması gerektiğine dikkat çekmiştir.

  Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal’in bu düşüncesi doğrultusunda yapılan bir yeniliktir?

  9 / 10

  Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

  TEOG 2017

  “Millî his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin millî ve zengin olması millî hissin gelişmesinde başlıca etkendir.”

  Atatürk’ün bu sözü doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir?

  10 / 10

  Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

  LGS 2018

  Cumhuriyet Dönemi’nde Türkiye’deki yüksek öğretimi incelemesi ve bir reform tasarısı hazırlaması için İsviçre’den Prof. Dr. Albert Malche davet ediimişti. Albert Malche bir rapor hazırlayarak Atatürk’e sunmuştu. Malche’nin hazırladığı raporu titizlikle inceleyen Atatürk düşüncelerini şu şekilde ifade etmiştir. “Bir milleti ancak ve ancak o milletin içinden çıkanlar yükseltebilir… Bir yabancı âlimin fikirlerinden, görüşlerinden ve tetkiklerinden istifade edeceğiz fakat asıl çareyi, asıl kararı kendi içimizden çıkarmak mecburiyetindeyiz.”

  Atatürk bu parçada geçen sözüyle aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmıştır?

  0%

  844 Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Yenilikler Çıkmış Sorular Testi yazısı ilk önce Sosyal Bilgiler üzerinde ortaya çıktı.

  ]]>
  https://www.sosyalbilgiler.biz/844-egitim-ve-kultur-alaninda-yapilan-yenilikler-cikmis-sorular-testi.html/feed 0
  843 Hukuk Alanında Yapılan Yenilikler Çıkmış Sorular Testi https://www.sosyalbilgiler.biz/843-hukuk-alaninda-yapilan-yenilikler-cikmis-sorular-testi.html https://www.sosyalbilgiler.biz/843-hukuk-alaninda-yapilan-yenilikler-cikmis-sorular-testi.html#respond Thu, 07 Jan 2021 20:47:45 +0000 https://www.sosyalbilgiler.biz/843-hukuk-alaninda-yapilan-yenilikler-cikmis-sorular-testi.html 8. Sınıf 4. Ünite 3. Kazanım İTA.8.4.3. Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu Bu testte 6 soru vardır. Süre 10 dakikadır.

  843 Hukuk Alanında Yapılan Yenilikler Çıkmış Sorular Testi yazısı ilk önce Sosyal Bilgiler üzerinde ortaya çıktı.

  ]]>
  /6
  0 oylar, 0 ortalama
  0
  Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

  843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

  843 Hukuk Alanında Yapılan Yenilikler Çıkmış Sorular Testi

  1 / 6

  Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

  SBS 2011

  Aşağıdakilerden hangisi sosyal alanda kadın-erkek eşitliğini sağlamaya yöneliktir?

  2 / 6

  Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

  TEOG 2016

  Türk Medenî Kanunu’na göre;

  • Evlenme yalnız erkeğin değil, kadının da onayı alınarak gerçekleşecek ve ailede kadın ile erkeğin hakları eşit olacak,
  • Mirastan pay alma ve mahkemelerde tanıklık yapma konularında kadınlar erkeklerle eşit olacak,
  • Kadınların istediği alanda eğitim alma, erkeklerle aynı işlerde çalışma ve eşit ücret  alma hakkı olacaktı.

  Bu bilgiden Medenî Kanun’la kadınların hangi alanda hak elde ettiği çıkarılamaz?

  3 / 6

  Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

  TEOG 2015

  17 Şubat 1926 tarihli Türk Medeni Kanunu’yla Türk kadını istediği mesleği seçme, çalışma, boşanma, mirastan eşit pay alma ve mahkemelerde erkeklerle eşit konumda şahitlik etme gibi birçok hak elde etmiştir.

  Türk kadını Medeni Kanun’la aşağıdaki alanların hangisinde haklar elde etmemiştir?

  4 / 6

  Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

  TEOG 2017

  Medeni Kanun ile Türk kadınına; boşanma, mirastan erkek ile aynı oranda hak elde etme, istediği mesleği seçme ve tanıklıkta erkek ile eşit olma hakları tanınmıştır.

  Buna göre Medeni Kanun ile kadınların;

  I. Sosyal

  II. Siyasi

  III. Ekonomi

  IV. Eğitim

  alanlarından hangilerinde kazanımlar elde ettiği savunulabilir?

  5 / 6

  Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

  TEOG 2016

  Türk Medeni Kanunu’nun kabulüyle dinî inancına bakılmaksızın her Türk vatandaşı aynı hukuka tabi oldu.

  Bu bilgiye göre Medeni Kanun’la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  6 / 6

  Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

  TEOG 2017

  Hukuk alanında yapılan düzenlemelerle Müslüman ve gayrimüslim tüm vatandaş-larımızın aynı hukuk kurallarına uyması sağlanmıştır. Bu çerçevede, evlenme-boşanma, miras ve kadın-erkek eşitliği konularında çıkarılan kanunlarla hem hukuk hem de sosyal yaşamda önemli değişiklikler yapılmıştır.

  Buna göre;

  I. Toplumda hukuk birliği sağlanmıştır.

  II. Müslümanlar ayrıcalıklı bir konuma gelmiştir.

  III. Medeni hayatta kadın-erkek eşitliği sağlanmıştır.

  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

  0%

  843 Hukuk Alanında Yapılan Yenilikler Çıkmış Sorular Testi yazısı ilk önce Sosyal Bilgiler üzerinde ortaya çıktı.

  ]]>
  https://www.sosyalbilgiler.biz/843-hukuk-alaninda-yapilan-yenilikler-cikmis-sorular-testi.html/feed 0
  836 Lozan Barış Antlaşması Çıkmış Sorular Testi https://www.sosyalbilgiler.biz/836-lozan-baris-antlasmasi-cikmis-sorular-testi.html https://www.sosyalbilgiler.biz/836-lozan-baris-antlasmasi-cikmis-sorular-testi.html#respond Wed, 06 Jan 2021 15:47:10 +0000 https://www.sosyalbilgiler.biz/?p=6960 8. Sınıf 3. Ünite 6. Kazanım İTA.8.3.6. Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder. Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu Bu testte 8 soru vardır. Süre 10 dakikadır.

  836 Lozan Barış Antlaşması Çıkmış Sorular Testi yazısı ilk önce Sosyal Bilgiler üzerinde ortaya çıktı.

  ]]>
   
  /8
  4 oylar, 3 ortalama
  1
  Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

  836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

  836 Lozan Barış Antlaşması Çıkmış Sorular Testi

  1 / 8

  Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

  TEOG 2016

  Sevr Antlaşması’nın “Azınlıklara geniş haklar verilecektir.” kararı, Lozan Antlaşması ile “Ülkede yaşayan tüm azınlıklar Türk vatandaşı kabul edilecektir.” şeklinde değiştirilmiştir.

  Bu değişiklikle aşağıdaki kazanımlardan hangisinin elde edildiği söylenemez?

  2 / 8

  Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

  TEOG 2015

  Lozan Barış Antlaşması’nın aşağıdaki kararlarından hangisi, ülkede birlik ve beraberliği sağlamaya yöneliktir?

  3 / 8

  Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

  TEOG 2017

  Lozan Barış Konferansı’na katılacak olan Türk heyetinden, Doğu Anadolu’da kurulması düşünülen Ermeni Devleti meselesi ve kapitülasyonların kaldırılması konusunda kesinlikle taviz verilmemesi istenmiştir.

  Buna göre;

  I. Toprak bütünlüğü

  II. Laik yönetim

  III. Çok partili sistem

  IV. Ekonomik bağımsızlık

  anlayışlarından hangilerine önem verildiği söylenebilir?

  4 / 8

  Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

  TEOG 2014

  Misakımillî Kararlarında siyasi, ekonomik ve hukuksal ayrıcalıkların tanınmayacağı kabul edilmiştir.

  Lozan Antlaşması’nın aşağıdaki kararlarından hangisi, Türk heyetinin, Misakımillî’nin bu kararından ödün vermediğinin bir göstergesidir?

  5 / 8

  Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

  TEOG 2015

  Lozan Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi, Sevr Antlaşması’nda yer alan “Gayrimüslimlere çok geniş ayrıcalıklar tanınacaktır.” kararını geçersiz hâle getirmiştir?

  6 / 8

  Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

  TEOG 2017

  28 Ekim 1922 tarihinde Lozan’da barış konferansının toplanması kararlaştırıldı. Ancak İtilaf Devletleri konferansa TBMM Hükûmeti’nin yanında İstanbul Hükûmeti’ni de davet ederek ortaya çıkacak görüş ayrılıklarından faydalanmayı amaçlamıştır.

  Bu ikiliği önlemek isteyen TBMM aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir?

  7 / 8

  Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

  TEOG 2016

  Sevr Antlaşması’nın, Türk milletinin ekonomik bağımsızlığını elinden alan kararları, Lozan Antlaşması ile ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır.

  Lozan Antlaşması’nın aşağıdaki kararlarından hangisi bunun bir göstergesidir?

  8 / 8

  Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

  SBS 2011

  Eşleştirme “?” ile boş bırakılan  yerlere aşağıdaki  hangisi yazılamaz?

  0%

  836 Lozan Barış Antlaşması Çıkmış Sorular Testi yazısı ilk önce Sosyal Bilgiler üzerinde ortaya çıktı.

  ]]>
  https://www.sosyalbilgiler.biz/836-lozan-baris-antlasmasi-cikmis-sorular-testi.html/feed 0
  834 Tekalifi Milliye Çıkmış Sorular Testi https://www.sosyalbilgiler.biz/834-tekalifi-milliye-cikmis-sorular-testi.html https://www.sosyalbilgiler.biz/834-tekalifi-milliye-cikmis-sorular-testi.html#respond Wed, 06 Jan 2021 14:26:28 +0000 https://www.sosyalbilgiler.biz/?p=6940 8. Sınıf 3. Ünite 4. Kazanım İTA.8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder. Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu Bu testte 10 soru vardır. Süre 10 dakikadır.

  834 Tekalifi Milliye Çıkmış Sorular Testi yazısı ilk önce Sosyal Bilgiler üzerinde ortaya çıktı.

  ]]>
   
  /10
  1 oylar, 5 ortalama
  1
  Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

  834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

  834 Tekalifi Milliye

  1 / 10

  Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

  TEOG 2016

  Mustafa Kemal Paşa, Başkomutanlık Yasası’nın kendisine verdiği yetkiye dayanarak yayımladığı Tekâlif-i Milliye Emirleriyle, ordunun ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamıştır. Halkımız da tüm yoksulluğuna rağmen bu emirlere gönülden uyarak orduyu desteklemiştir.

  Bu durum Türk milletinin;

  I. Millî birlik ve beraberlik

  II. Yardımlaşma

  III. Dayanışma

  IV. Millî egemenlik

  anlayışlarından hangilerine sahip olduğunu gösterir?

  2 / 10

  Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

  TEOG 2016

  Veriyoruz paşam, ben Nevşehir çarşısından

  Gelme bir çarığım, giysin beni piyade.

  O giydikçe ısınır toprak, ayaklarım üşümez,

  Al benim son çarığımı.

  Çıkardım gömleğimi veriyorum,

  Kılıç salsın giyende süvariler.

  Yaz sıcağında ağustos güneşinin ellerinden

  Terlerini alsın.

  Bu dizeler, aşağıdakilerden hangisinin uygulanmasıyla ilgilidir?

  3 / 10

  Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

  TEOG 2014

  “Türk milleti kendi hayat ve kurtuluşuna yönelmiş olduğuna inanacağı girişimleri başarabilecek bir kudrete sahiptir. Bu girişimin ciddiyetine inanması durumunda onun gerektirdiği kadar servet kaynağını, işe girişenlerin emrine hazır hâle getirir…”

                                                                   (Atatürk’ün Başlıca Nutukları, s.103-104)

  Atatürk bu sözünü, Kurtuluş Savaşı’nın hangi konusu tartışılırken söylemiş olabilir?

  4 / 10

  Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

  TEOG 2015

  Mustafa Kemal 7- 8 Ağustos 1921’de ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için Tekâlif-i Milliye Emirlerini yayımladı. Halkımız tüm yoksulluğuna rağmen Tekâlif-i Milliye Emirlerine uymuş ve Millî Mücadele’nin kazanılmasına büyük katkı sağlamıştır.

  Bu durum Türk milletinin;

  I. Millî birlik ve beraberlik

  II. Millî egemenlik

  III. Dayanışma

  IV. Fedakârlık

  anlayışlarından hangilerine sahip olduğunu gösterir?

  5 / 10

  Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

  SBS 2012

  Türk ordusu Kütahya-Eskişehir Savaşlarında başarılı olamamış ve Sakarya Irmağı’nın doğusuna kadar çekilmek zorunda kalmıştı. Bu süreçte TBMM, Mustafa Kemal’i üç aylık bir süre için başkomutan tayin etti. Mustafa Kemal ordunun ihtiyaçlarının karşılanması için halkı, maddi ve manevi bütün kaynaklarıyla Millî Mücadeleye çağıran Tekâlif-i Milliye Emirlerini yayımladı (7-8 Ağustos 1921). Türk milleti bu emirlere tam bir kararlılık ve fedakârlıkla uydu.

  Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  6 / 10

  Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

  DPY 2020

  “… Gerçekten, milletimiz düşmanın hazırlıklarına karşılık vermek için hiç bir fedakârlıktan çekinmedi. Ordumuzu takviye için para, insan, silah, hayvan, araba velhasıl her ne lazımsa büyük bir hevesle bol bol verdi.”

  Mustafa Kemal bu sözleriyle Türk halkının hangi özelliğini vurgulamıştır?

  7 / 10

  Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

  TEOG 2017

  Kütahya – Eskişehir Savaşlarının ardından ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için Tekâlif-i Milliye Emirleri yayımlanmış, Türk halkı elindeki gıda maddelerinin, giyim eşyalarının ve binek hayvanlarının bir kısmını Tekâlif-i Milliye Komisyonlarına teslim etmiştir.

  Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  8 / 10

  Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

  TEOG 2017

  Atatürk; “Millet, varlığı ve bağımsızlığı için her şeye girişir ve bu gaye uğrunda her fedâkarlığı yaparsa başarılı olmaması mümkün değildir.”

  sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?

  9 / 10

  Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

  TEOG 2014

  “Ulusun içerideki birliğinin hem belli hem denenmiş olması, gelecek için en büyük güvençtir.”

                                                                       ATATÜRK

  Atatürk bu sözünü, aşağıdakilerden hangisinin uygulama sonuçlarına dayanarak söylemiş olabilir?

  10 / 10

  Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

  TEOG 2014

  “Gerçekten milletimiz, düşmanın hazırlıklarına karşılık verme için hiçbir özveriden çekinmedi. Ordumuzu kuvvetlendirmek için para, insan, silah, hayvan, araba, kısacası her ne gerekse, son derece istekle verdi.”

                                                                          ATATÜRK

  Atatürk bu sözlerini, aşağıdakilerden hangisinin sonucuna dayanarak söylemiş olabilir?

  0%

  834 Tekalifi Milliye Çıkmış Sorular Testi yazısı ilk önce Sosyal Bilgiler üzerinde ortaya çıktı.

  ]]>
  https://www.sosyalbilgiler.biz/834-tekalifi-milliye-cikmis-sorular-testi.html/feed 0
  831 Doğu ve Güney Cephesi Çıkmış Sorular Testi https://www.sosyalbilgiler.biz/831-dogu-ve-guney-cephesi-cikmis-sorular-testi.html https://www.sosyalbilgiler.biz/831-dogu-ve-guney-cephesi-cikmis-sorular-testi.html#respond Tue, 05 Jan 2021 15:44:46 +0000 https://www.sosyalbilgiler.biz/?p=6907 8. Sınıf 3. Ünite 1. Kazanım İTA.8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu Bu testte 10 soru vardır. Süre 10 dakikadır.

  831 Doğu ve Güney Cephesi Çıkmış Sorular Testi yazısı ilk önce Sosyal Bilgiler üzerinde ortaya çıktı.

  ]]>
   
  /10
  2 oylar, 5 ortalama
  0
  Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

  831 Doğu ve Güney Cepheleri

  831 Doğu ve Güney Cephesi Çıkmış Sorular Testi

  1 / 10

  Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

  DPY 2020

  Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

  2 / 10

  Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

  TEOG 2015

  Çukurova ve bölgeyi işgale başlayan Fransız komutan yayımladığı bildiride; silah atılan evin yakılacağı, öldürülecek bir Fransız askerine karşılık kura ile seçilecek halktan iki kişinin kurşuna dizileceği gibi insanlık dışı önlemlere yer vermiştir.

  Fransız komutan bu bildiri ile,

  I. Yöre halkının direnmesini engellemek

  II. Bölge halkının can güvenliğini sağlamak

  III. Bölgede işgali kolaylaştırmak

  IV. Bölgede barış ve huzuru gerçekleştirmek

  amaçlarından hangilerini hedeflemiş olabilir?

  3 / 10

  Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

  TEOG 2017

  Maraş’ın işgalinden sonra Fransızlar, Maraş Kalesi’ndeki Türk bayrağını indirip kendi bayraklarını çekmişlerdir. Maraş Ulu Cami İmamı Rıdvan Hoca’nın, cuma namazı için toplanan halka, kalelerinde hür bayrağı dalgalanmayan esir bir memlekette cuma namazı kılınamayacağını söylemesi halkı harekete geçirmiştir. Bunun üzerine Maraşlılar kaledeki Fransız bayrağını indirip yerine yeniden Türk bayrağını çekmişlerdir.

  Bu olay, Maraş halkının aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini gösterir?

  4 / 10

  Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

  TEOG 2016

  “Ermeni heyeti ile Gümrü Antlaşması’nı görüşmeye başladık. 27 Kasım’da Ermenilerin Sevr Antlaşması’ndaki imzalarını geri aldırdık. Bu günü, uğursuz antlaşmanın yırtıldığı gün olarak kutladık. Bu olayı Ankara’ya müjdeledim. 3 Aralık’ta Gümrü Antlaşması’nı imzaladık.”

  Kâzım KARABEKİR

  Kâzım Karabekir’in anlattıklarından hareketle Gümrü Antlaşması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  5 / 10

  Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

  TEOG 2016

  Fransa, Ankara Antlaşması’nı imzalayarak TBMM’yi resmen tanımıştır. Bunun sonucu olarak Güney Cephesi kapanmış, bu bölgedeki kaynaklar Batı Cephesi’ne kaydırıl-mıştır.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  6 / 10

  Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

  TEOG 2015

  Doğu Cephesi’nde kazanılan askerî zafer sonucunda Ermenilerle Gümrü Antlaşması yapıldı. Böylece Türk halkının meclise duyduğu güven arttı. Ermenistan TBMM’nin varlığını tanıdı ve Sevr Antlaşması’nın geçersiz olduğunu kabul etti.

  Bu bilgilere göre Doğu Cephesi’nde kazanılan başarının sonuçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  7 / 10

  Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

  TEOG 2014

  Ermenilerle yapılan Gümrü Antlaşması, Büyük Millet Meclisinin (BMM) imzaladığı ilk antlaşmadır. Bu antlaşmayla Kars ve çevresi kurtarılmış; hatta Ermeniler, Sevr Antlaşması’nın geçersiz olduğunu kabul etmişlerdir.

  Bu bilgilere göre Gümrü Antlaşması’yla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  8 / 10

  Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

  TEOG 2015

  Kâzım Karabekir komutasındaki Türk ordusu Doğu Cephesi’nde Ermenileri yenilgiye uğrattı. Bunun üzerine barış isteyen Ermenilerle Gümrü Barış Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile Ermeniler işgal ettikleri yerlerden çekildiler. Sevr Antlaşması’nın geçersiz olduğunu kabul ettiler.

  Bu bilgilerden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

  9 / 10

  Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

  LGS 2019

  Kâzım Karabekir Paşa, Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi Komutanı olarak görev yaptı. Ermenileri yenilgiye uğratarak doğu illerini işgalden kurtardı. Doğu Anadolu’da ailesini kaybeden binlerce çocuğa babalık yaptı. Onlar için yurtlar ve okullar açtı, onların her birini meslek sahibi yaparak sefaletten kurtardı. Bundan dolayı kendisine “Yetimlerin Babası” unvanı verildi.

  Buna göre Kâzım Karabekir Paşa’nın aşağıdaki alanlardan hangileriyle ilgili çalışmalar yaptığı söylenebilir?

  10 / 10

  Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

  TEOG 2016

  Kurtuluş Savaşı’nın Güney Cephesi yerel kahramanların başarılarıyla doludur. Asıl adı Mehmet Said olan Antepli Şahin Bey, Fransızların ihtiyaçlarını sağlamaları açısından önem taşıyan Kilis – Antep yolunun kapanması için görev almıştır. O, düşmanı kesin olarak bu yoldan geçirmemek için en son mermiyi atıncaya kadar direnme kararını vererek “Düşman buradan geçerse, ben Antep’e ne yüzle dönerim, düşman ancak benim vücudumun üzerinden geçebilir.” demiştir.

  Antepli Şahin Bey’in bu sözleri, aşağıdaki kavramların hangisiyle ilişkilen-dirilebilir?

  0%

  831 Doğu ve Güney Cephesi Çıkmış Sorular Testi yazısı ilk önce Sosyal Bilgiler üzerinde ortaya çıktı.

  ]]>
  https://www.sosyalbilgiler.biz/831-dogu-ve-guney-cephesi-cikmis-sorular-testi.html/feed 0