LGS Örnek Soruları – Sosyal Bilgiler https://www.sosyalbilgiler.biz Hayatın Her Alanında Sosyal Bilgiler Wed, 05 May 2021 20:00:52 +0000 tr hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.8.1 https://www.sosyalbilgiler.biz/wp-content/uploads/2019/09/cropped-sosyalbilgilersimge.fw_-32x32.png LGS Örnek Soruları – Sosyal Bilgiler https://www.sosyalbilgiler.biz 32 32 8. Sınıf 2. Ünite Örnek Sorular Online Testi 3 https://www.sosyalbilgiler.biz/8-sinif-2-unite-ornek-sorular-online-testi-3.html Mon, 22 Feb 2021 17:32:33 +0000 https://www.sosyalbilgiler.biz/?p=10340 Bu test LGS sınavlarına yönelik MEB tarafından yayınlanan örnek sorulardan oluşturulmuştur. Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu Bu testte 10 soru vardır.

8. Sınıf 2. Ünite Örnek Sorular Online Testi 3 yazısı ilk önce Sosyal Bilgiler üzerinde ortaya çıktı.

]]>
 • Bu test LGS sınavlarına yönelik MEB tarafından yayınlanan örnek sorulardan oluşturulmuştur.
 • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
 • Bu testte 10 soru vardır.
 • /10
  2 oylar, 3 ortalama
  443
  Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

  8. Sınıf 2. Ünite Testi

  8. Sınıf 2. Ünite Örnek Sorular Testi 3

  1 / 10

  Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

  MEB Aralık 2018

  12 Ocak 1920’de Mebusan Meclisi, İstanbul’da çalışmalarına başlamış ve 17 Şubat 1920’de Misakımillî Kararları tüm dünyaya ilan edilmiştir. Ancak İtilaf Devletleri Misakımillî Kararları’nın kabulünden rahatsız olmuştur. 16 Mart 1920’de İngilizler, toplantı halinde olan Mebusan Meclisi’ni basmış ve dağıtmıştır.

  Bu metinde verilen bilgilere göre İtilaf Devletlerinin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?

  2 / 10

  Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

  MEB Şubat 2019

  Misakımillî’de alınan,

  ● İşgal altındaki Arap halkları, özgürce verecekleri oylarla kendi geleceklerine kendileri karar vermelidir.
  ● Kendi istekleriyle ana vatana katılmış olan Kars, Ardahan ve Batum için gerekirse tekrar halk oylaması yapılabilir.
  ● Batı Trakya’nın durumu, orada yaşayan halkın serbestçe verecekleri oylarla belirlenmelidir.

  kararlarından hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

  3 / 10

  Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

  MEB Kasım 2018

  I. Dünya Savaşı’nda devletler İttifak ve İtilaf olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.

  ttifak (Bağlaşma) Devletleri İtilaf (Anlaşma) Devletleri
  Savaştan önce: Almanya, Avusturya-Macaristan, İtalya.
  Savaş sırasında: Osmanlı Devleti ve Bulgaristan katıldı.
  Savaştan önce: İngiltere, Fransa, Rusya.
  Savaş sırasında: İtalya, ABD, Sırbistan, Yunanistan,
  Japonya, Brezilya, Portekiz ve Romanya bu gruba katıldı.

  Verilen tabloya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

  4 / 10

  Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

  MEB Ocak 2019

  Mustafa Kemal Paşa Havza’ya ulaştıktan sonra halkla toplantı yapmış, toplantı sonunda Havza Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin açılmasını sağlamıştır. Mustafa Kemal Paşa, Havza’dan kolordu komutanlarına gizli bir telgraf göndermiştir. Bu telgrafta, Anadolu’da yaşanan işgallerin mitingler yapılarak ve İtilaf Devletleri ile Osmanlı Hükûmetine telgraflar çekilerek protesto edilmesini istemiştir. Bu telgraftan sonra yurdun birçok yerinde mitingler düzenlenmiştir.

  Bu metinden Mustafa Kemal’in aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine ulaşılamaz?

  5 / 10

  Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

  MEB Ocak 2019

  Wilson İlkeleri’ne göre Osmanlı Devleti’nin Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerine kesin egemenlik hakkı tanınacak, Türk olmayan milletlere de kendi kendini yönetme hakkı verilecekti. Ancak İngilizlerden destek alan Yunan askerleri 15 Mayıs 1919’da İzmir’e çıkarma yaptılar ve İzmir’i işgal ettiler. İşgalden sonra Yunanistan’dan İzmir’e gemilerle Rum göçmenleri taşıdılar.

  Buna göre Yunanlıların İzmir’e Rum göçmenleri taşıma amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  6 / 10

  Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

  MEB Aralık 2018

  Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Rumların bölgede yaptıkları isyanlara ve Yunanların işgaline karşı kurulmuştur. Bölgenin kültürel, ekonomik, nüfus bakımından Türklere ait olduğunu tarihi belgelerle ispatlamak için çalışmalar yapmıştır. Edirne’de iki defa kongre yaparak silahlı direniş kararı almış, gerekirse yerli halktan asker toplanabileceğini ilan etmiştir.

  Buna göre Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti,

  I. Bölgenin Türklere ait olduğunu ispat etmeye çalışmıştır.
  II. Bölgesel nitelikte kongreler yapmıştır.
  III. İşgallere karşı silah kullanılabileceğini belirtmiştir.
  IV. Askere alma işlemlerini zorunlu hale getirmiştir.

  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

  7 / 10

  Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

  MEB Mayıs 2019

  I. Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletlerinin Çanakkale Cephesi’ni açmalarının amaçları şunlardır:

  ● İstanbul’u işgal ederek Osmanlı Devleti’ni teslim almak.
  ● Karadeniz’i geçerek Ruslara yardım götürmek.
  ● Savaşa girmeyen devletleri kendi yanlarında savaşa çekmek.

  Bu amaçlar dikkate alındığında,

  I. Rusya’nın henüz İtilaf Devletlerine katılmadığı
  II. Osmanlı Devleti’nin stratejik açıdan önemli bir konumda olduğu
  III. İtilaf Devletlerinin savaşı kısa sürede bitirmeyi hedeflediği

  yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?

  8 / 10

  Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

  MEB Mart 2019

  Erzurum Kongresi’nde alınan,

  ● Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.
  ● Kuva-yı Milliye’yi tek kuvvet olarak tanımak ve millî iradeyi hakim kılmak esastır.
  ● Manda ve himaye kabul edilemez.

  kararlarından hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  9 / 10

  Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

  MEB Ekim 2018

  Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda:

  I. Sınırlar yeniden çizilmiştir.
  II. Milletler Cemiyeti kurulmuştur.
  III. İmparatorluklar yıkılmış yerine ulus devletler kurulmuştur.
  IV. Ülkeler ve şehirler harap olmuştur.

  Birinci Dünya Savaşı’nın yukarıdaki sonuçlarından hangileri savaş sonunda toprak kayıplarının yaşandığına kanıt gösterilebilir?

  10 / 10

  Kategori: 828 Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması

  MEB Nisan 2019

  Sevr Antlaşması’nın bazı maddeleri aşağıda verilmiştir:

  ● Zorunlu askerlik kaldırılacak, asker sayısı sınırlandırılacak ve ordunun ağır silahı olmayacak.
  ● Boğazlar; içinde Türklerin bulunmadığı uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek, savaş zamanı dahi bütün gemilere açık olacak.
  ● Kapitülasyonlardan bütün devletler faydalanacak.
  ● Azınlıkların hakları genişletilecek.

  Bu maddelerden hareketle Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

  0%

  8. Sınıf 2. Ünite Örnek Sorular Online Testi 3 yazısı ilk önce Sosyal Bilgiler üzerinde ortaya çıktı.

  ]]>
  8. Sınıf 1. Ünite Örnek Sorular Testi 2 https://www.sosyalbilgiler.biz/8-sinif-1-unite-ornek-sorular-testi-2.html Mon, 22 Feb 2021 13:28:11 +0000 https://www.sosyalbilgiler.biz/?p=10228 Bu test  LGS sınavlarına yönelik MEB tarafından yayınlanan örnek sorulardan oluşturulmuştur. Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu Bu testte 10 soru vardır.

  8. Sınıf 1. Ünite Örnek Sorular Testi 2 yazısı ilk önce Sosyal Bilgiler üzerinde ortaya çıktı.

  ]]>
 • Bu test  LGS sınavlarına yönelik MEB tarafından yayınlanan örnek sorulardan oluşturulmuştur.
 • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
 • Bu testte 10 soru vardır.
 • /10
  7 oylar, 3 ortalama
  664
  Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

  8. Sınıf 1. Ünite Testi

  8. Sınıf 1. Ünite Örnek Sorular Testi 2

  1 / 10

  Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

  MEB Ekim 2018

  Mustafa Kemal, 31 Mart Vakası’ndan sonra subayların siyasete karışmasının tehlikelerini sezmişti. Subaylar arasında yayılan particilik düşüncesi orduda düzen ve disiplinin bozulmasına neden olmuştu. Mustafa Kemal bu durumun gelecekte, vatanın bekası için  tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini belirtmişti. Bu nedenle ordunun siyasetten uzak durması gerektiği yönündeki düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşmıştı. Nitekim Balkan Savaşları sırasında Mustafa Kemal’in öngörüleri gerçekleşmiş ve ordumuz büyük bir  felaketle karşılaşmıştır.

  Bu metinden Mustafa Kemal’in hangi kişisel özelliği çıkarılabilir?

  2 / 10

  Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

  MEB Mart 2019

  Selanik’in karışık sokak aralarında tatlı sürprizlerle karşılaşılırdı; kâh yeşilliklerin arasında birdenbire denize açılan manzaralar, kâh çocuk sesleri ile Kur’an nağmelerinin taştığı sıbyan mektepleri, kâh muntazam vuruşlarla bakır veya demir döven çekiç seslerinin duyulduğu karanlık atölyeler, kâh kırlangıç yuvası gibi geçmişin birçok faciasını yaşamış yüksek evler... Bu şehrin dilleri ve dinleri farklı insanları, bu küçük tatlardan büyük mutluluklar çıkarmasını bilirdi.

  Bu parçaya verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

  3 / 10

  Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

  MEB Kasım 2018

  Balkan Savaşları sonucunda Balkanlardaki Türk hâkimiyeti sona erdi. Kaybedilen Balkan topraklarından Anadolu’ya büyük bir göç dalgası yaşandı. Yunanistan ve Bulgaristan’da kalan Türklerin kültürel ve dinî hakları antlaşmalarla güvence altına alındı.

  Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  4 / 10

  Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

  MEB Ekim 2019

  Mustafa Kemal’in Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’nin Selanik şubesinin açılışında yaptığı konuşma:
  “Arkadaşlar, bu gece burada sizleri toplamaktaki amacım şudur: Memleketin yaşadığı tehlikeli anları size söylemeye gerek görmüyorum. Bunu hepiniz anlarsınız. Bu talihsiz memlekete karşı önemli görevlerimiz vardır. Onu kurtarmak tek hedefimizdir. Bugün Makedonya’yı ve bütün Rumeli topraklarını vatan bütünlüğünden ayırmak istiyorlar... Memlekete yabancı etkisi ve egemenliği kısmen ve fiilen girmiştir. Şimdilik gizli çalışmak ve teşkilatı şekillendirmek mecburidir. Sizden fedakârlıklar bekliyorum. Milleti hâkim kılmak, özetle vatanı kurtarmak için sizi göreve çağırıyorum.”

  Bu konuşmadan hareketle Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

  5 / 10

  Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

  MEB Şubat 2019

  Mustafa Kemal’in doğduğu Selanik, önemli bir liman şehri olmanın yanında demir yolu ile Belgrad, Manastır ve İstanbul gibi şehirlere bağlanmaktaydı. Bu durum Selanik’in hem Batı ile etkileşimini kolaylaştırmış hem de sosyal ve kültürel yönden gelişmesine zemin hazırlamıştır. Avrupa’da çıkarılan gazete, dergi ve kitaplardaki fikirler çok uluslu yapıya sahip olan Selanik üzerinden Osmanlı ülkesine yayılıyordu. Bu yönüyle Selanik, Avrupa’daki gelişmelerin yakından takip edildiği ve Batı ülkeleriyle etkileşimin en yoğun yaşandığı şehirlerden biriydi. Denebilir ki Selanik, Osmanlı Devleti’nin Batı’ya açılan bir penceresi konumundaydı.

  Bu metinden hareketle Selanik’in Mustafa Kem812

  al’in kişisel özelliklerinden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenebilir?

  6 / 10

  Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

  MEB Ekim 2019

  1876’da ilan edilen anayasa (Kanun-i Esasi) ile Türk tarihinde yeni bir döneme geçilmiş oldu. Devlet, artık padişahın kişisel isteklerine göre değil anayasadaki kurallara göre yönetilecektir. Anayasada kişiler arası eşitlik, mal ve konut dokunulmazlığı, eğitim hakkı, vicdan hürriyeti, basın hürriyeti ve mahkemelerin bağımsızlığı gibi kişi hak ve hürriyetlerine yer verilmiştir.

  Buna göre Kanun-i Esasi’nin ilanı ile aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez?

  7 / 10

  Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

  MEB Nisan 2019

  Aşağıdaki tabloda 19. ve 20. yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nin dağılmasını önlemek için ortaya çıkan fikir akımlarıyla ilgili bilgiler verilmiştir.

  I. Osmanlıcılık: Hangi din ve ırktan olursa olsun Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayanları kaynaştırarak bir “Osmanlı milleti” oluşturmanın amaçlandığı bu akımla imparatorluğun bütünlüğünü sağlamak hedeflenmiştir.

  II. İslamcılık: Devleti kurtarmak için hangi milletten olursa olsun bütün Müslümanları halifenin etrafınd toplamayı amaçlamıştır.

  III. Türkçülük: Devlet; dili, dini, soyu ve ülküsü bir olan topluma dayanarak ayak ta durabilir. Bu nedenle Osmanlı Türklerine ulusal bilinç kazandırılmalıdır.

  Bu bilgilere göre Müslüman olan Trablusgarp halkının 1911 yılında yapılan Trablusgarp Savaşı’nda İtalya’ya karşı Osmanlı Devleti’nin yanında yer alması bu akımlardan hangileriyle ilişkilendirilebilir?

  8 / 10

  Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

  MEB Ocak 2019

  1789’da Fransız İhtilali sonucunda ortaya çıkan milliyetçilik fikri, içerisinde farklı ulusları barındıran imparatorluklarda birtakım sıkıntıların baş göstermesine neden olmuştur. Bazı Avrupalı devletlerin kışkırtmasıyla Osmanlı Devleti içerisinde bulunan Sırp, Rum, Bulgar gibi uluslar Osmanlıya karşı ayaklanmışlar ve bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Buna karşılık milliyetçilik fikri, Türk ulusunu da etkilemiş ve Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında önemli bir rol oynamıştır.

  Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında,

  I. Osmanlı Devleti’nin çok uluslu bir yapıya sahip olduğu
  II. Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti’ne karşı dostça tavırlar sergilediği
  III.Milliyetçilik fikrinin Millî Mücadele’nin başarıya ulaşmasında etkili olduğu

  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?811

   

  9 / 10

  Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

  MEB Ekim 2018

  Avrupa’da gelişen Sanayi İnkılabı ile sanayileşen Avrupalı devletler ürettikleri ürünleri kapitülasyonlar sayesinde Osmanlı ülkesine kolaylıkla ihraç ettiler. Osmanlı pazarları Avrupa’dan gelen maliyeti düşük sanayi mallarıyla doldu. İnsanlar, ithal ürünleri satın almaya yöneldiler.

  Buna göre Sanayi İnkılabı’nın Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?

  10 / 10

  Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

  MEB Ekim 2018

  “Selanik Mülkiye Rüştiyesinde iken mahallemizdeki Binbaşı Kadri Bey’in oğlu Ahmet askerî rüştiyeye (ortaokul)
  devam ediyor ve askerî üniforma giyiyordu. Onu gördükçe ben de böyle giyinmeye hevesleniyordum. Sonra sokaklarda subaylar görüyordum. Subay olmak için önce askerî rüştiyeye girmek gerektiğini anlıyordum. O sırada
  annem Selânik’e gelmişti. Askerî Rüştiyeye girmek istediğimi ona söyledim. Annem asker olmamı istemiyordu.
  Sınav zamanı ona sezdirmeden rüştiyeye giderek sınava girdim.”

  Bu bilgiye göre Mustafa Kemal’in askerlik mesleğine ilgi duymasına aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

  0%

  8. Sınıf 1. Ünite Örnek Sorular Testi 2 yazısı ilk önce Sosyal Bilgiler üzerinde ortaya çıktı.

  ]]>